Oremus VI. – Modlime sa

DOMINICA IN PALMIS – DE PASSIONE DOMINI – KVETNÁ NEDEĽA – NEDEĽA UTRPENIA PÁNA Rímsky misál: Všemohúci a večný Bože,ty si dal ľudstvu vzor poníženostiv Ježišovi Kristovi, našom Spasiteľovi,keď sa z tvojej vôle stal človekoma zomrel na kríži;láskavo nám pomáhaj,aby sme nasledovali jeho príklad v utrpení,a tak mali účasť na jeho zmŕtvychvstaní. Missale romanum: Omnipotens […]

Pokračovať v čítaní

Oremus V. – Modlime sa

DOMINICA V. IN QUADRAGESIMA – PIATA PÔSTNA NEDEĽA Rímsky misál: Prosíme ťa, Pane a Bože náš,pomôž nám nadšene žiť v tej láske,ktorou tvoj Syn Ježiš Kristus ľudstvo miloval a na kríži sa zaň obetoval. Missale romanum: Quaesumus, Domine Deus noster,ut in illa caritate,qua Filius tuus diligens mundum morti se tradidit,inveniamur ipsi,te opitulante, alacriter ambulantes. Modlitba 5. pôstnej nedele […]

Pokračovať v čítaní

BONUS: Raduj sa, Jeruzalem

Rímsky misál: Raduj sa, Jeruzalem,zhromaždite sa všetci, čo ste si ho obľúbili;jasajte, čo ste boli zarmútení, plesajte a čerpajte z bohatých zdrojov útechy. Missale romanum: Lætáre, Ierúsalem,et convéntum fácite, omnes qui dilígitis eam;gaudéte cum lætítia, qui in tristítia fuístis,ut exsultétis, et satiémini ab ubéribus consolatiónis vestræ. Takto nám to píše prorok Izaiáš. Ale kde sa vzala „radostná“ […]

Pokračovať v čítaní

Oremus IV. – Modlime sa

DOMINICA IV. IN QUADRAGESIMA – ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA Rímsky misál: Večný Otče, prostredníctvom svojho Synaobdivuhodne zmieruješ so sebou ľudské pokolenie;prosíme ťa, pomáhaj kresťanskému ľudu,aby kráčal v ústrety veľkonočným sviatkom s vrúcnou nábožnosťou a so živou vierou. Missale romanum: Deus, qui per Verbum tuumhumani generis reconciliationem mirabiliter operaris,praesta, quesumus,ut populus christianus pormpta devotione et alacri fidead ventura sollemnia valeat […]

Pokračovať v čítaní

Oremus III. – Modlime sa

DOMINICA III. IN QUADRAGESIMA – TRETIA PÔSTNA NEDEĽA Rímsky misál: Bože, prameň nekonečného milosrdenstva a nesmiernej dobroty, ty nás učíš, že pôst, modlitba a skutky kresťanskej lásky sú liekom proti hriechu; láskavo prijmi vyznanie našej slabosti, a keď klesáme pod ťarchou previnení, pozdvihni nás svojou milosrdnou rukou. Missale romanum: Deus, omnium misericordiarum et totius bonitatis auctor, qui […]

Pokračovať v čítaní

Oremus II. – Modlime sa

DOMINICA II. IN QUADRAGESIMA – DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA Rímsky misál: Nebeský Otče,ty si nám prikázalpočúvať tvojho milovaného Syna;živ našu vieru svojím slovoma očisťuj náš duchovný zrak,aby sme sa mohli vo večnosti tešiťz pohľadu na tvoju velebu. Missale romanum: Deus, qui nobis dilectum Filium tuum audire paecepisti,verbo tuo interius nos pascere digneris,ut, spiritali purificato intuitu,gloriae tuae […]

Pokračovať v čítaní

Oremus I. – Modlime sa

DOMINICA I. IN QUADRAGESIMA – PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA Rímsky misál: Všemohúci Bože,udeľ nám milosť,aby sme prežívaním štyridsaťdenného pôstneho obdobiahlbšie vnikali do Kristovho tajomstvaa čnostným životom napredovali na ceste k spáse. Missale Romanum: Concede nobis, omnipotens Deus,ut per annua quadragesimalis exercitia sacramentiet ad intellegendum Christi proficiamus arcanumet effectus eius digna convesatione sectemur. Pracovný preklad1: Daj nám, všemohúci Bože, […]

Pokračovať v čítaní

Oremus – Modlime sa

V stredu sme vstúpili do pôstneho obdobia, ktoré je charakteristické tým, že nás pozýva k samotnému pôstu, k almužne a k modlitbe. Chcel by som vám počas pôstnych nedieľ priblížiť modlitbu dňa, ktorá sa v liturgii objavuje niekoľkokrát denne – v samotnej svätej omši, a potom aj v liturgii hodín, a celým dňom nás akoby sprevádzala. Preto skôr, ako si pozrieme samotnú modlitbu dňa I. […]

Pokračovať v čítaní