Domov

Elektronický zápis na sväté omše

Sväté prijímanie

Obmedzené verejné slávenie bohoslužieb

LOCKDOWN

Prihláška na letné farské výlety 2021

Leto s Božím slovom

8. otázka

Evanjelista Lukáš uvádza, že Pán Ježiš pri svojom odchode do neba urobil istý úkon, ktorý je odkazom aj pre nás a sprevádza nás všetkých. Pán Ježiš zdvihol ruky a ... (doplňte, čo urobil).

Svoje správne odpovede môžete zasielať v priebehu týždňa až do nasledujúcej nedele dopoludnia!

Elektronický zápis na POKLONU NAJSVÄTEJŠEJ OLTÁRNEJ SVIATOSTI – ONLINE rezervácie

Návod, ako sa zapísať na modlitbu ruženca nájdete v rezervačnom systéme – kliknutím tu.

Milí návštevníci,

vitajte na stránke rímskokatolíckej farnosti Kežmarok, ktorá patrí do Spišskej diecézy.

Cez túto stránku vám chceme priblížiť našu farnosť, kňazov, spoločenstvá a tiež pamiatky, medzi ktorými najvýznamnejšou je Bazilika minor sv. Kríža. Srdečne vás pozývame aj na reálnu, nielen virtuálnu návštevu kežmarskej farnosti a jej pamiatok.

Ďakujeme za návštevu a prajeme krásny deň!

Deň Služba v kancelárii
Pondelok
7:30 - 9:30
15:00 - 17:00
Utorok
7:30 - 9:30
---
Streda
7:30 - 9:30
15:00 - 17:00
Štvrtok
7:30 - 9:30
---
Piatok
---
15:00 - 16:00

Viac informácií k službe v kancelárii kliknutím tu.

‘Liturgické
Prvé Ježišovo znamenie v Káne Galilejskej uvádza iba evanjelista Ján. Ježišova matka je žena schopná otvoriť ťažkú situáciu Božiemu daru. „Už nemajú víno“ vyjadruje realitu ľudských hraníc. Je to život so svojimi zákonitosťami, ktoré človek nedokáže zmeniť rovnako ako úpadok síl, starnutie, smrť… Ježišova matka sa uvádza vždy vo vzťahu k svojmu Synovi. Predstavuje skutočných veriacich, Cirkev učeníkov, ktorí vedia otvárať ľudskú pominuteľnosť Božej nádeji. V Jánovom evanjeliu ju opäť vidíme už iba v jednej udalosti. Je to pod krížom, kde je konečne všetko „dokončené“. Pre tých, ktorí vedia otvoriť svoj každodenný a obmedzený život hľadaniu zmyslu nič nekončí, ale všetko je splnené.