Domov

Elektronický zápis na sväté omše

Sväté prijímanie

Obmedzené verejné slávenie bohoslužieb

LOCKDOWN

Prihláška na letné farské výlety 2021

Leto s Božím slovom

8. otázka

Evanjelista Lukáš uvádza, že Pán Ježiš pri svojom odchode do neba urobil istý úkon, ktorý je odkazom aj pre nás a sprevádza nás všetkých. Pán Ježiš zdvihol ruky a ... (doplňte, čo urobil).

Svoje správne odpovede môžete zasielať v priebehu týždňa až do nasledujúcej nedele dopoludnia!

Elektronický zápis na POKLONU NAJSVÄTEJŠEJ OLTÁRNEJ SVIATOSTI – ONLINE rezervácie

Návod, ako sa zapísať na modlitbu ruženca nájdete v rezervačnom systéme – kliknutím tu.

Milí návštevníci,

vitajte na stránke rímskokatolíckej farnosti Kežmarok, ktorá patrí do Spišskej diecézy.

Cez túto stránku vám chceme priblížiť našu farnosť, kňazov, spoločenstvá a tiež pamiatky, medzi ktorými najvýznamnejšou je Bazilika minor sv. Kríža. Srdečne vás pozývame aj na reálnu, nielen virtuálnu návštevu kežmarskej farnosti a jej pamiatok.

Ďakujeme za návštevu a prajeme krásny deň!

Deň Služba v kancelárii
Pondelok
7:30 - 9:30
15:00 - 17:00
Utorok
7:30 - 9:30
---
Streda
7:30 - 9:30
15:00 - 17:00
Štvrtok
7:30 - 9:30
---
Piatok
---
15:00 - 16:00

Viac informácií k službe v kancelárii kliknutím tu.

Liturgické čítania na dnes
Kresťan sa neusiluje o hocijakú lásku. Pre nás veriacich je základom a vzorom Kristova láska, ako hovorí v nedeľnom úryvku: „Ako som ja miloval vás“. Z toho vyplývajú tri pravdy. 1. Bez Krista nemôžeme ísť k blížnemu, pretože našu cestu blokujú naše predsudky a naše vlastné ja. 2. Kresťanská láska nikdy nie je podmienená vzájomnou výhodou „ak Ty mňa miluješ, potom aj ja Teba“. Kresťanská láska je nezištná, lebo takú lásku má Kristus k nám. 3. Kresťanskú lásku nemožno zredukovať na sentimentálny a sterilný súcit. Láska je buď viditeľná v skutkoch, alebo nie je láskou.