Domov

3.kopia

Týždeň s Ježišovými podobenstvami

V nedeľu 24.01. slávime Nedeľu Božieho slova. V našej farnosti sa chceme duchovne pripraviť na túto slávnosť. Dajte si v domácnosti na osobitný stolík knihu Svätého písma, k tomu sviecu, kríž alebo ikonu. Každý deň si prečítajte jedno podobenstvo a porozprávajte sa o jeho posolstve. K tomu položte symbol z podobenstva. Každý deň zverejníme krátke povzbudenie na webe farnosti: www.fara-kezmarok.sk/blog.

PONDELOK 18.1.: O rozsievačovi (Mk 4, 3 – 20) – pôda, zrno
UTOROK 19.1.: O desiatich pannách (Mt 25, 1 – 13) – lampa, sviečka
STREDA 20.1.: O milosrdnom Samaritánovi (Lk 10, 25 – 37) – víno a olej
ŠTVRTOK 21.1.: O múdrom a hlúpom staviteľovi (Mt 7, 24 – 27) – piesok a kameň
PIATOK 22.1.: O kvase v ceste (Mt 13, 33) – droždie
SOBOTA 23.1.: O stratenej ovci (Lk 15, 4 – 7) – pastierska palica
NEDEĽA: 24.1.: O márnotratnom synovi (Lk 15, 11 – 32) – prsteň.
V nedeľu biblická katechéza v priamom prenose Kežmarskej televízie o 13:30 hod. z Baziliky sv. Kríža.

Elektronický zápis na SVÄTÉ OMŠE – ONLINE rezervácie

Elektronický zápis na MODLITBU RUŽENCA – ONLINE rezervácie

Elektronický zápis na POKLONU NAJSVÄTEJŠEJ OLTÁRNEJ SVIATOSTI – ONLINE rezervácie

Milí návštevníci,

vitajte na stránke rímskokatolíckej farnosti Kežmarok, ktorá patrí do Spišskej diecézy.

Cez túto stránku vám chceme priblížiť našu farnosť, kňazov, spoločenstvá a tiež pamiatky, medzi ktorými najvýznamnejšou je Bazilika minor sv. Kríža. Srdečne vás pozývame aj na reálnu, nielen virtuálnu návštevu kežmarskej farnosti a jej pamiatok.

Ďakujeme za návštevu a prajeme krásny deň!

Deň Služba v kancelárii
Pondelok
7:30 - 9:30
15:00 - 17:00
Utorok
7:30 - 9:30
---
Streda
7:30 - 9:30
15:00 - 17:00
Štvrtok
7:30 - 9:30
---
Piatok
---
15:00 - 16:00

Viac informácií k službe v kancelárii kliknutím tu.

?img=1&colors=ffffff;b49543;333333;ffffff
Ondrej vyhľadal svojho brata Šimona a priviedol ho ku Kristovi. Sloveso „vyhľadal“ a „priviedol“ vyjadruje aktívnu činnosť. Je to zdieľanie sa s radosťou. Avšak nie je to radosť po úspešnom rybolove, lebo sa podarilo výhodne predať ryby a mať dobrú tržbu. Je to radosť – našli sme Mesiáša. Čo ma v živote napĺňa radosťou? Teším sa a ďakujem, že som našiel Krista? Privádzam k nemu svojich najbližších?