Domov

Elektronický zápis na sväté omše

Sväté prijímanie

Obmedzené verejné slávenie bohoslužieb

LOCKDOWN

Prihláška na letné farské výlety 2022

Birmovanecké stretnutia

Leto s Božím slovom

Otázka č. 8

Pán Ježiš bol ukrižovaný na mieste, ktoré sa po aramejsky volá Golgota, čo v preklade do slovenčiny doslova znamená lebka, lebo sa tvarom podobalo ľudskej lebke.
Aký je latinský preklad tohto miesta, ktorý sa používa aj v našej reči?

  Elektronický zápis na POKLONU NAJSVÄTEJŠEJ OLTÁRNEJ SVIATOSTI – ONLINE rezervácie

  Návod, ako sa zapísať na modlitbu ruženca nájdete v rezervačnom systéme – kliknutím tu.

  Milí návštevníci,

  vitajte na stránke rímskokatolíckej farnosti Kežmarok, ktorá patrí do Spišskej diecézy.

  Cez túto stránku vám chceme priblížiť našu farnosť, kňazov, spoločenstvá a tiež pamiatky, medzi ktorými najvýznamnejšou je Bazilika minor sv. Kríža. Srdečne vás pozývame aj na reálnu, nielen virtuálnu návštevu kežmarskej farnosti a jej pamiatok.

  Ďakujeme za návštevu a prajeme krásny deň!

  Deň Služba v kancelárii
  Pondelok
  7:30 - 9:30
  15:00 - 17:00
  Utorok
  7:30 - 9:30
  ---
  Streda
  7:30 - 9:30
  15:00 - 17:00
  Štvrtok
  7:30 - 9:30
  ---
  Piatok
  ---
  15:00 - 16:00

  Viac informácií k službe v kancelárii kliknutím tu.

  Liturgické čítania na dnes

  V nedeľnom evanjeliu Ježiš privádza učeníkov k rozlišovaniu osobných dejín na pozadí histórie sveta. Dvaja muži na poli a dve ženy v mlyne predstavujú všednosť života s jeho zamestnaniami a povinnosťami. Preto je potrebné rozlišovať znamenia Pánovho príchodu v situácii, v ktorej sa človek nachádza, vo všednosti každodenného života. Na tento účel robí Pán Ježiš porovnanie s dobou Noeho, pričom kladie dôraz na okamih prekvapenia. Za čias Noeho ľudia jedli, pili a ženili sa… Išlo o bežné veci, ktoré sa robia z generácie na generáciu. Bod, na ktorý sa pri čítaní upozorňuje, je ľahostajnosť veriacich: žiť tak, ako keby Pán nikdy nemal prísť. Človek nesmie zostať nepripravený. Bdieť znamená čakať na ten deň s vedomím, že každý okamih je pre každého volanie od Pána, ktorý čaká na našu odpoveď.