Domov

Obmedzené verejné slávenie bohoslužieb

LOCKDOWN

Elektronický zápis na sväté omše

Prihláška na letné farské výlety 2021

Leto s Božím slovom

8. otázka

Evanjelista Lukáš uvádza, že Pán Ježiš pri svojom odchode do neba urobil istý úkon, ktorý je odkazom aj pre nás a sprevádza nás všetkých. Pán Ježiš zdvihol ruky a ... (doplňte, čo urobil).

Svoje správne odpovede môžete zasielať v priebehu týždňa až do nasledujúcej nedele dopoludnia!

Elektronický zápis na POKLONU NAJSVÄTEJŠEJ OLTÁRNEJ SVIATOSTI – ONLINE rezervácie

Návod, ako sa zapísať na modlitbu ruženca nájdete v rezervačnom systéme – kliknutím tu.

Milí návštevníci,

vitajte na stránke rímskokatolíckej farnosti Kežmarok, ktorá patrí do Spišskej diecézy.

Cez túto stránku vám chceme priblížiť našu farnosť, kňazov, spoločenstvá a tiež pamiatky, medzi ktorými najvýznamnejšou je Bazilika minor sv. Kríža. Srdečne vás pozývame aj na reálnu, nielen virtuálnu návštevu kežmarskej farnosti a jej pamiatok.

Ďakujeme za návštevu a prajeme krásny deň!

Deň Služba v kancelárii
Pondelok
7:30 - 9:30
15:00 - 17:00
Utorok
7:30 - 9:30
---
Streda
7:30 - 9:30
15:00 - 17:00
Štvrtok
7:30 - 9:30
---
Piatok
---
15:00 - 16:00

Viac informácií k službe v kancelárii kliknutím tu.

‘Liturgické
Pre veriaceho človeka je nádej na definitívnu slobodu motorom dejín. Len jedno nebezpečenstvo môže prevalcovať túto nádej: spánok svedomia zahmlený prehnanými starosťami o pohodlný život a chamtivosť. Ježiš v dnešnom evanjeliu ponúka liek: „Bdejte celý čas a modlite sa.“ Modlitba človeka disponuje k tomu, aby dokázal rozpoznať znamenia doby, aby dokázal pochopiť hlboký zmysel udalostí, nedal sa podmaniť a zmiasť vírom prázdnych slov, ktoré sa potulujú svetom nezmyslov. Modlitba nás učí „vstať“ pred Synom človeka ako slobodní ľudia! „Stáť“ je postoj slobodného človeka, ktorý sa nepostaví, aby bol pripravený na útek, ale aby bez strachu privítal novosť sveta, ktorú prináša Boží Syn.