Domov

Elektronický zápis na sväté omše

Návod, ako sa zapísať na svätú omšu nájdete v rezervačnom systéme.

Prihláška na letné farské výlety 2021

Leto s Božím slovom

8. otázka

Evanjelista Lukáš uvádza, že Pán Ježiš pri svojom odchode do neba urobil istý úkon, ktorý je odkazom aj pre nás a sprevádza nás všetkých. Pán Ježiš zdvihol ruky a ... (doplňte, čo urobil).

Svoje správne odpovede môžete zasielať v priebehu týždňa až do nasledujúcej nedele dopoludnia!

Elektronický zápis na POKLONU NAJSVÄTEJŠEJ OLTÁRNEJ SVIATOSTI – ONLINE rezervácie

Návod, ako sa zapísať na modlitbu ruženca nájdete v rezervačnom systéme – kliknutím tu.

Milí návštevníci,

vitajte na stránke rímskokatolíckej farnosti Kežmarok, ktorá patrí do Spišskej diecézy.

Cez túto stránku vám chceme priblížiť našu farnosť, kňazov, spoločenstvá a tiež pamiatky, medzi ktorými najvýznamnejšou je Bazilika minor sv. Kríža. Srdečne vás pozývame aj na reálnu, nielen virtuálnu návštevu kežmarskej farnosti a jej pamiatok.

Ďakujeme za návštevu a prajeme krásny deň!

Deň Služba v kancelárii
Pondelok
7:30 - 9:30
15:00 - 17:00
Utorok
7:30 - 9:30
---
Streda
7:30 - 9:30
15:00 - 17:00
Štvrtok
7:30 - 9:30
---
Piatok
---
15:00 - 16:00

Viac informácií k službe v kancelárii kliknutím tu.

?img=1&colors=ffffff;b49543;333333;ffffff
Diskusia učeníkov, kto je medzi nimi skutočne veľkým, odkazuje na prvý hriech v Raji. Akoby sa človek smädný po moci potreboval zbaviť Boha. Kristus urobí nečakané gesto do stredu postaví dieťa. Záchrana sveta neprichádza rukami mocných, ktorí väčšinou hľadajú svoje vlastné záujmy, ale rukami tých najmenších, ktorí z lásky prijímajú cestu bezmocnosti a služby. Dieťa sa tak stáva symbolom a predobrazom bezmocnosti kríža, ktorú si vybral Boží Syn. Ježišova cesta nie je vystúpiť na piedestál slávy a uznania, ale na piedestál lásky blížnemu. Nech je to aj naša túžba!