Domov

Elektronický zápis na sväté omše

Sväté prijímanie

Obmedzené verejné slávenie bohoslužieb

LOCKDOWN

Prihláška na letné farské výlety 2022

Birmovanecké stretnutia

Leto s Božím slovom

Otázka č. 8

Pán Ježiš bol ukrižovaný na mieste, ktoré sa po aramejsky volá Golgota, čo v preklade do slovenčiny doslova znamená lebka, lebo sa tvarom podobalo ľudskej lebke.
Aký je latinský preklad tohto miesta, ktorý sa používa aj v našej reči?

  Elektronický zápis na POKLONU NAJSVÄTEJŠEJ OLTÁRNEJ SVIATOSTI – ONLINE rezervácie

  Návod, ako sa zapísať na modlitbu ruženca nájdete v rezervačnom systéme – kliknutím tu.

  Milí návštevnícii,

  vitajte na stránke rímskokatolíckej farnosti Kežmarok, ktorá patrí do Spišskej diecézy.

  Cez túto stránku vám chceme priblížiť našu farnosť, kňazov, spoločenstvá a tiež pamiatky, medzi ktorými najvýznamnejšou je Bazilika minor sv. Kríža. Srdečne vás pozývame aj na reálnu, nielen virtuálnu návštevu kežmarskej farnosti a jej pamiatok.

  Ďakujeme za návštevu a prajeme krásny deň!

  Deň Služba v kancelárii
  Pondelok
  7:30 - 9:30
  15:00 - 17:00
  Utorok
  7:30 - 9:30
  ---
  Streda
  7:30 - 9:30
  15:00 - 17:00
  Štvrtok
  7:30 - 9:30
  ---
  Piatok
  ---
  15:00 - 16:00

  Viac informácií k službe v kancelárii kliknutím tu.

  Liturgické čítania na dnes

  Byť milovaný Bohom sa nazýva Ježiš a milovať Boha sa nazýva Duch Svätý. Je to tajomstvo Najsvätejšej Trojice. Povedať Trojica znamená v skratke povedať „tajomstvo“. Hovorí sa, že moderný človek nemiluje tajomstvo, priťahuje ho vypočítavosť a užitočnosť, ale tajomstvo Najsvätejšej Trojice človeka nezdrví, ani neponižuje. Táto pravda však nie je výsledkom ľudského premýšľania. Zjavil nám to Boh sám. Potrebujeme Ducha Svätého, aby sme pochopili sami seba, aby sme pochopili ľudskú bytosť, aby sme pochopili Boha a Krista Ježiša, jeho Syna. To znamená, že „na počiatku“ nie je naša činnosť, naše plány a naše stavby. Na počiatku nie sú veci, ale Vzťah lásky, ktorý spája Otca, Syna a Ducha Svätého. A ak nám to na jednej strane umožňuje nahliadnuť do ohraničenosti a konečnosti človeka, na druhej strane to ukazuje, ako malý človiečik je ponorený do veľkého Božieho tajomstva – do tajomstva vzťahov Najsvätejšej Trojice. Sme pozvaní naše vzťahy budovať podľa Božieho vzoru. Všetky plány a projekty raz skončia, ale v Bohu zostanú naše vzťahy.