Domov

Elektronický zápis na sväté omše

Návod, ako sa zapísať na svätú omšu nájdete v rezervačnom systéme.

Prihláška na letné farské výlety 2021

Leto s Božím slovom

8. otázka

Evanjelista Lukáš uvádza, že Pán Ježiš pri svojom odchode do neba urobil istý úkon, ktorý je odkazom aj pre nás a sprevádza nás všetkých. Pán Ježiš zdvihol ruky a ... (doplňte, čo urobil).

Svoje správne odpovede môžete zasielať v priebehu týždňa až do nasledujúcej nedele dopoludnia!

Elektronický zápis na POKLONU NAJSVÄTEJŠEJ OLTÁRNEJ SVIATOSTI – ONLINE rezervácie

Návod, ako sa zapísať na modlitbu ruženca nájdete v rezervačnom systéme – kliknutím tu.

Milí návštevníci,

vitajte na stránke rímskokatolíckej farnosti Kežmarok, ktorá patrí do Spišskej diecézy.

Cez túto stránku vám chceme priblížiť našu farnosť, kňazov, spoločenstvá a tiež pamiatky, medzi ktorými najvýznamnejšou je Bazilika minor sv. Kríža. Srdečne vás pozývame aj na reálnu, nielen virtuálnu návštevu kežmarskej farnosti a jej pamiatok.

Ďakujeme za návštevu a prajeme krásny deň!

Deň Služba v kancelárii
Pondelok
7:30 - 9:30
15:00 - 17:00
Utorok
7:30 - 9:30
---
Streda
7:30 - 9:30
15:00 - 17:00
Štvrtok
7:30 - 9:30
---
Piatok
---
15:00 - 16:00

Viac informácií k službe v kancelárii kliknutím tu.

‘Liturgické
Učeníci, ktorých Marek opísal vo svojom evanjeliu, pozerajú na Ježiša ako na muža obdareného mimoriadnou silou a vplyvom. V evanjeliovom úryvku však Pán Ježiš trikrát opakuje „medzi vami“. Boží Syn prináša do spoločenstva učeníkov nový poriadok, ktorý nie je postavený na moci, ale na obetovaní sa. Žiaľ, aj dnes sme svedkami morálky založenej na moci a nie na ukrižovanej láske. Ježišov kríž nám hovorí, že víťazstvo nespočíva v úspechu, ale v obetovaní a že záchrana človeka a spoločnosti nie je založená na piedestáli diplomacie, ale na službe druhému.