Domov

Elektronický zápis na sväté omše

Sväté prijímanie

Obmedzené verejné slávenie bohoslužieb

LOCKDOWN

Prihláška na letné farské výlety 2022

Birmovanecké stretnutia

Leto s Božím slovom

Otázka č. 8

Pán Ježiš bol ukrižovaný na mieste, ktoré sa po aramejsky volá Golgota, čo v preklade do slovenčiny doslova znamená lebka, lebo sa tvarom podobalo ľudskej lebke.
Aký je latinský preklad tohto miesta, ktorý sa používa aj v našej reči?

  Elektronický zápis na POKLONU NAJSVÄTEJŠEJ OLTÁRNEJ SVIATOSTI – ONLINE rezervácie

  Návod, ako sa zapísať na modlitbu ruženca nájdete v rezervačnom systéme – kliknutím tu.

  Milí návštevníci,

  vitajte na stránke rímskokatolíckej farnosti Kežmarok, ktorá patrí do Spišskej diecézy.

  Cez túto stránku vám chceme priblížiť našu farnosť, kňazov, spoločenstvá a tiež pamiatky, medzi ktorými najvýznamnejšou je Bazilika minor sv. Kríža. Srdečne vás pozývame aj na reálnu, nielen virtuálnu návštevu kežmarskej farnosti a jej pamiatok.

  Ďakujeme za návštevu a prajeme krásny deň!

  Deň Služba v kancelárii
  Pondelok
  7:30 - 9:30
  15:00 - 17:00
  Utorok
  7:30 - 9:30
  ---
  Streda
  7:30 - 9:30
  15:00 - 17:00
  Štvrtok
  7:30 - 9:30
  ---
  Piatok
  ---
  15:00 - 16:00

  Viac informácií k službe v kancelárii kliknutím tu.

  Liturgické čítania na dnes

  Stredobodom pozornosti nedeľného evanjelia nie je samotný zázrak uzdravenia slepého, ale Ježišova osoba, jeho identita, jej pôvod. Dôležitým tak nie je uzdravenie, ale jeho význam pre človeka, ktorý hľadá Boha. Vtexte sú štyri skupiny srozdielnym prístupom kJežišovi. Prvú predstavujú susedia, ktorých zaujímajú povrchné zvedavosti: čo sa stalo, ako…? Sú predstaviteľmi tých, ktorí nikdy nejdú ku koreňu problémov, ale zostávajú na povrchu. Druhú skupinu tvoria farizeji, ktorí veria, že sú múdri, súdia a pohŕdajú ostatnými. Tretiu skupinu tvoria rodičia slepca, ktorí veria, ale nesvedčia o viere. Sú predstaviteľmi kresťanov, ktorí prikladajú väčší význam názorom ľudí ako názorom Božím a chýba im sloboda Božích detí. Zástupcom štvrtej skupiny je uzdravený človek. Na rozdiel od všetkých ostatných hľadá, pýta sa, premýšľa, verí a vydáva svedectvo. „Verím, Pane“ je jeho posledné slovo a „klaňal sa mu“ je jeho posledným gestom. Je to múdrosť Kristovho učeníka. Toto nedeľné evanjelium je nekompromisným zrkadlom pre nás, kresťanov 21. storočia.