Farské oznamy

Liturgický prehľad týždňa
22. 04. 2024 – 28. 04. 2024

Načítavam...

Kežmarok

Bazilika Minor

06:00

† Andrej, Helena, Štefan a Mária s rodinou

08:30

† Klára, Matilda a Alžbeta

17:00

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA S MODLITBOU POSV. RUŽENCA

18:00

ZBP Ladislav (70r.ž.)

FARSKÝ LIST - OZNAMY

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA, 21.4.2024

VEĽKONOČNÝ KONCERT V BAZILIKE

Srdečne vás pozývame na veľkonočný koncert – Slovenského kresťanského speváckeho zboru Krédo – Viruju a taktiež pár skladbami prispejú aj deti z cirkevnej školy, ktorý sa uskutoční v dnešnú nedeľu t.j. 21.4.2024 po svätej omši, ktorá je o 16.00 v bazilike. Svojim spevom nás obohatia aj počas slávenia tejto sv. omše.

PROSBY ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA

V dnešnú 4. veľkonočnú nedeľu, čiže Nedeľu Dobrého pastiera (t.j. 21. apríla), sa konajú osobitné prosby za kňazské a rehoľné povolania. Milí farníci, modlite sa aj za nášho bohoslovca Pavla Vilčeka, ktorý sa v kňazskom seminári pripravuje na kňazské povolanie a dnes prijal kandidatúru diakonátu a kňazstva. Zároveň sa modlime, aby Pán Ježiš vzbudil v srdciach mladých ľudí našej farnosti nové kňazské a rehoľné povolania.

ZBIERKA NA KŇAZSKÝ SEMINÁR

V dnešnú nedeľu Dobrého pastiera 21. apríla je zbierka na kňazský seminár. Vaše milodary môžete vložiť do pokladničky s nápisom „ZBIERKA NA SEMINÁR“, ktorá je pri východe z baziliky. Nech Pán požehná a odmení vašu štedrosť.

ŽIVOTNÉ JUBILEUM PÁNA KAPLÁNA ANDREJA ONDREJKU

Náš pán kaplán Andrej Ondrejka sa 9. mája 2024 dožíva 30 rokov. Spolu s vami chce poďakovať Pánu Bohu za dar života sv. omšou v nedeľu 28. apríla 2024 o 10:00 v Bazilike Svätého kríža v Kežmarku. Srdečne všetkých pozývame na túto sv. omšu. Z dôvodu slávenia tejto sv. omše a príprav dochádza k zmene sv. omše na Cirkevnej škole. Sv. omša NA CIRKEVNEJ ŠKOLE bude v SOBOTU 27. APRÍLA večer o 18:00 s nedeľnou platnosťou! V nedeľu už sv. omša v Cirkevnej škole NEBUDE.

PREDAJ DEVOCIONÁLIÍ A KNÍH V BAZILIKE

V prvom rade sa chceme poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom boli zapojení do starostlivosti o predaj rôznych devocionálií v našej Bazilike - vzadu na stolíku - a dlhé roky sa o to všetko starali. Po vzájomnom rozhovore sme došli k záveru, že už tak veľmi nie je potrebné naďalej predávať v Bazilike tieto náboženské predmety, nakoľko máme v meste predajne, kde sa dajú tieto veci zakúpiť. Zadné stolíky by tak zostali k dispozícii len na veci, ktoré ponúka naša farnosť napr. farský list, časopisy, nejaké letáky, pohľadnice, magnetky - všetko za dobrovoľný príspevok. Prosíme preto, aby sa na tieto stolíky nekládli žiadne iné veci. Ak by ste chceli niekto podarovať nejaké svoje knihy, časopisy, či obrázky a pod., - prosíme, aby ste ich dávali iba na stolík, ktorý je v bočnom vchode, tak ako sa to robilo aj doteraz. Ďakujeme za porozumenie.

ORGANIZAČNÉ STRETNUTIE PRED PRIJÍMANÍM

Vo štvrtok 25. apríla 2024 pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí po skončení večernej sv. omše v bazilike na organizačné stretnutie. Účasť aspoň jedného z rodičov povinná. V našej farnosti bude slávnosť 1. sv. prijímania v tomto roku takto: 5. mája o 10:00 : Hradná + Nižná brána; 12. mája o 10:00 : Sv. Kríža + Fischera; 19. mája v Malom Slavkove a 26. mája v Stráňach pod Tatrami.

OSLÁVTE S NAMI DEŇ MATIEK

Na Slovensku sa Deň matiek oslavuje druhú májovú nedeľu. Tento rok to pripadá na 12. máj. Chceme pozvať všetky mamy, staré mamy, aj budúce mamy a duchovné mamy na stretnutie. Uskutoční sa v nedeľu 12. mája popoludní. Začne krátkou pobožnosťou o 15:00 v bazilike. Po nej udelíme požehnanie matkám, ktoré sú pred pôrodom. A potom sa už presunieme na farský dvor, kde bude pre vás pripravené občerstvenie, krátky program a malé prekvapenie. Chceme rozvíjať aj v našej farnosti a meste kultúru stretávania. Prijmite všetky mamy toto naše pozvanie ako skromné poďakovanie za Vaše povolanie byť matkou, za dar života a viery, ktorý odovzdávate. Ste nenahraditeľné, ďakujeme!

POZÝVAME VÁS NA „VIA LUCIS MLADÝCH“

Ako vieme, pobožnosť krížovej cesty (po latinsky Via Crucis) končí 14. zastavením - uložením Pána Ježiša do hrobu. Jestvuje aj tzv. Via Lucis – Cesta svetla, čo je pobožnosť, ktorá má taktiež 14 zastavení. Vznikla v prostredí saleziánov a prvýkrát sa ju modlili už v roku 1988. Je to 14 zamyslení o zjavení sa Pána Ježiša po svojom zmŕtvychvstaní až po zoslanie Ducha Svätého. Chceme vás srdečne pozvať na takúto pobožnosť „VIA LUCIS – mladých“, ktorú sa budeme modliť v nedeľu 28. apríla o 19:30 v Bazilike Svätého kríža v Kežmarku. Pobožnosť bude zakončená obnovením našich krstných sľubov. Preto si prineste na túto pobožnosť sviece, ktoré si zažneme od veľkonočnej sviece, ktorá symbolizuje Krista.

POZVÁNKA NA MODLITBY CHVÁL

V pondelok 22. apríla po večernej sv. omši v bazilike sa budeme opäť modliť modlitby chvál, ktoré zakončíme eucharistickým požehnaním. Príďte chváliť, ďakovať a prosiť o potrebné dary, ako aj odprosovať za svoje hriechy a za hriechy bratov a sestier našej farnosti, ktorí stále neľutujú svoje hriechy. Všetci ste srdečné pozvaní.

SPOLOČENSTVO TEOFIL

Pozývame predovšetkým našich birmovancov aj žiakov 8. a 9. ročníka a žiakov stredných škôl na stretnutie spoločenstva Teofil, ktoré sa uskutoční túto sobotu 27. marca o 19:00 v pastoračnom centre „Karlovka.“ Príďte, tešíme sa na vás!

POZÝVAME DETI NA PÚŤ DO LEVOČE

Hnutie kresťanských spoločenstiev detí „eRko“ pozýva všetky deti našej farnosti na misijnú púť do Levoče, ktorá sa uskutoční v sobotu 11. mája. Pre deti je pripravený veľmi bohatý program: hry a rôzne aktivity, modlitba posv. ruženca, sv. omša s otcom biskupom. Obed je z vlastných zásob. Obetným darom v tomto roku hygienické potreby. V sakristii baziliky a v Malom Slavkove nájdete prihlášky aj zoznam, kde sa treba zapísať, pretože voľných je iba 45 miest. Prihlasovanie na púť detí potrvá do 3. mája. Bližšie informácie nájdete na prihláške.

PÚTE Z NAŠEJ FARNOSTI

PÚŤ DO GABOLTOVA

Z našej farnosti plánujeme putovať na známe mariánske pútnické miesto do Gaboltova, Púť sa koná z príležitosti 100-ho výročia narodenia sestry Bernadety, zakladateľky Rodiny nepoškvrnenej. Hlavný organizátor je Kongregácia Milosrdných sestier svätého Vincenta de Paul (Satmárky). Záujemcovia o túto púť majú bližšie informácie na nástenke Baziliky.

PÚŤ S RÁDIOM LUMEN DO KRAKOVA

Naše katolícke rádio LUMEN pozýva na 17. celoslovenskú púť do Krakova k úcte Božieho milosrdenstva. Spoločne budeme putovať do svätyne, kde žila apoštolka Božieho milosrdenstva sv. sestra Faustína. Záujemcovia o túto púť môžu odovzdať obálku s menom a peniazmi u p. Šopatovej. Bližšie informácie nájdete na výveskách baziliky.

MODLITBOVÉ STRETNUTIE MATIEK

Milé mamy, staré mamy, krstné mamy aj duchovné mamy. V neďalekom Svite sa dňa 27. apríla 2024 uskutoční modlitbové stretnutie, ktoré organizuje komunita Útecha: „Modlitba a láska matiek premieňajú svet.“ Z našej farnosti organizujem na toto stretnutie autobus. Záujemkyne o túto púť nájdu bližšie informácie na výveskách baziliky. Srdečne pozývame.

Poďakovanie rektora kňazského seminára

Milovaní bratia a sestry!

V dnešný deň, keď slávime Nedeľu Dobrého pastiera a v našej diecéze sa koná zbierka na kňazský seminár, vám chcem v mene celého seminárskeho spoločenstva z celého srdca poďakovať za vašu priazeň a štedrosť, za vaše modlitby a obety, za vašu lásku ku kňazom a bohoslovcom.

V kňazskom seminári máme aktuálne 27 seminaristov. V júni bude vysvätených 8 novokňazov a 3 diakoni. Do 1. ročníka sa hlási 8 nových uchádzačov. Všetci povolaní ku kňazstvu sa pripravujú na túto službu v seminári aj vďaka vašej živej viere, štedrosti a láske. Pán Boh zaplať za akúkoľvek vašu podporu.

Ostávame s vami v modlitbách spojení.

Peter Majda, rektor kňazského seminára v Spišskej Kapitule

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Odvaha ísť na duchovné cvičenia

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vás povzbudzujem objaviť krásu duchovných cvičení. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z 4. veľkonočnej nedele (21.4.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na 4. veľkonočnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 10,11-18. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188