Farské oznamy

Liturgický prehľad týždňa
27. 05. 2024 – 02. 06. 2024

Načítavam...

Kežmarok

Mariánsky kostol

06:00

ZBP pre Marcela a celú rodinu

08:30

† Emil a Anna!!!

Bazilika Minor

18:00

† Albín (15. výročie)+ ADORÁCIA

18:40

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA S VEŠPERAMIPOBOŽNOSŤ

Farský list

Najsvätejšej Trojice, 26.5.2024

SV.OMŠA PRE DETI NA CIRKEVNEJ ŠKOLE

Deti a rodičov, ktorí prichádzajú na nedeľné sv. omše o 9:00 hod. do priestorov cirkevnej školy na sídlisku Juh, chceme pozvať na sv. omše s účasťou detí. Budú sa sláviť vždy v prvú nedeľu mesiaca. Najbližšie to teda bude 2. júna o 9:00 hod. Deti, príďte v tento deň na nácvik piesní o 8:15 hod. do jedálne cirkevnej školy.

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA

Sviatosť zmierenia v tomto týždni budeme vysluhovať vždy pol hodiny pred každou sv. omšou v Bazilike Sv. kríža od pondelka do soboty okrem štvrtku.

POKRAČUJEME V REALIZÁCII NOVÉHO MOBILIÁRA V BAZILIKE

Uplynulý týždeň sme sa pustili do príprav na inštaláciu nového mobiliára v bazilike. Návrh si môžete pozrieť na web stránke farnosti. Vypracovali ho Ing. arch. Jozef Figlár a Ing. arch. Matúš Figlár. Počas týždňa sa vykonali práce na príprave podstavca pod oltár – išlo o spevnenie povrchu pod oltárom. Predpokladaný čas inštalácie nového mobiliára je koniec júna tohto roku. Z TOHO DÔVODU BUDÚ SV. OMŠE V PONDELOK RÁNO o 6:00 a o 8:30 V MARIÁNSKOM KOSTOLE a VEČERNÁ SV. OMŠA BUDE V BAZILIKE. OD UTORKA BUDÚ SV. OMŠE AKO ZVYČAJNE. Prosíme naďalej o vašu ústretovosť a ohľaduplnosť. Vopred ďakujeme.

PRIKÁZANÝ SVIATOK – SLÁVNOSŤ KRISTOVHO TELA A KRVI

Vo štvrtok 30. mája je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omše v bazilike budú o 6:00, 8:30, 16:30 a 18:00. Pripomíname, že prikázaný sviatok zaväzuje kresťana katolíka svätiť ho ako nedeľu, tzn. zúčastniť sa sv. omše (platí aj večerná sv. omša v deň predtým) a podľa možnosti sa zdržať takej práce, ktorá tento sviatok znesvätí. Keďže na Slovensku je to pracovný deň, samozrejme, deti idú do školy a dospelí do práce. Povzbudzujeme vás však, aby ste v domácnostiach prežili tento deň ako prikázaný sviatok.

EUCHARISTICKÁ PROCESIA A ÚPLNÉ ODPUSTKY

Eucharistická procesia k úcte Najsvätejšieho Tela a Krvi Ježiša Krista bude v deň slávnosti 30. mája po skončení sv. omše, ktorá sa slávi v bazilike o 18:00. Pôjdeme po meste (smerom k Hlavnému námestiu - predajňa Slovenka – očná optika Stanoptik a naspäť k bazilike). Deti prosíme, aby si priniesli v košíčkoch lupene kvetov. Veriaci, ktorí sa na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi zúčastnia na recitovaní alebo speve hymnu Ctíme túto sviatosť slávnu, môžu za obvyklých podmienok získať úplne odpustky. Rovnako aj v Stráňach pod Tatrami a v Malom Slavkove bude eucharistická procesia vo štvrtok po sv. omši, ktorá sa slávi o 18:00.

VÝROČIE POSVÄTENIA MARIÁNSKEHO KOSTOLA

Dňa 1. júna 2008 sa konala v Mariánskom kostole slávnostná omša, počas ktorej vtedajší spišský diecézny biskup Mons. František Tondra posvätil obnovený kostol a nový obetný stôl. Toto výročie posvätenia chrámu si pripomenieme v sobotu 1. júna sv. omšou o 10:00, ktorá bude v Mariánskom kostole. Ostatné sv. omše budú v bazilike ako zvyčajne.

NOVÉNA PRED NÁVŠTEVOU AD LIMINA V RÍME 2024

V dňoch od 2. do 8. júna 2024 uskutočnia biskupi Slovenska svoju návštevu Ad limina apostolorum v Ríme. Biskupi nás prosia o našu modlitbovú podporu za požehnaný priebeh celej návštevy v Ríme. Preto v dňoch od 25. mája do 2. júna sa budeme aj v našej farnosti modliť túto novénu pred návštevou. Novénu spojíme spoločne s pobožnosťou, ktorá začína pred večernou sv. omšou o 17:45. Pred ostatnými sv. omšami sa budeme modliť modlitbu za návštevu. Na začiatku sv. omše o 6:00 a 8:30 najskôr zaspievame pieseň k Duchu Svätému a kňaz sa pomodlí príslušnú modlitbu. Hneď potom sa zaspieva omšová pieseň a začne sv. omša.

JÚNOVÉ POBOŽNOSTI K BOŽSKÉMU SRDCU JEŽIŠOVMU

Mesiac jún je v Katolíckej cirkvi venovaný úcte Najsvätejšieho Ježišovho Srdca. Sám Ježiš nás pozýva: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.“(Mt 11,28-29) V bazilike sa od 1. júna počas všedných dní budeme modliť Litánie k Božskému Srdcu vždy o 17:45 a v nedeľu a vo štvrtok vrámci eucharistickej adorácie. Nechajme sa aj my viesť k jeho Srdcu.

HNUTIE EQUIPES NOTRE-DAME

Budúcu nedeľu 2. júna 2024 o 16:00 bude v bazilike sv. omša za účasti hnutia Equipes Notre-Dame, ktoré je medzinárodným hnutím pre formáciu sviatostného manželstva. Hlavným celebrantom a kazateľom bude vdp. Martin Pasiar, farár vo farnosti Lomnička. Pozývame vás, ak máte záujem oboznámiť sa s týmto spoločenstvom, aby ste na túto sv. omšu prišli.

SPOLOČENSTVO TEOFIL

Pozývame predovšetkým našich birmovancov aj žiakov 8. a 9. ročníka a žiakov stredných škôl na stretnutie spoločenstva s názvom TEOFIL, ktoré sa uskutočňuje pravidelné v sobotu večer v priestoroch pastoračného centra Karlovka alebo v telocvični Cirkevnej školy.

POZVÁNKA NA DEŇ OTCOV

Tretia nedeľa v mesiaci jún sa slávi ako Deň otcov. Pripomenieme si ho aj v našej farnosti. Pozývame všetkých mužov a otcov na stretnutie v nedeľu 16. Júna 2024. Začneme po sv. omši, ktorá je o 16:00, teda predpokladáme, že okolo 17:00 na farskom dvore. Príďte, tešíme sa na vás!

MARIÁNSKE POBOŽNOSTI V MESIACI MÁJ

Mesiac máj je oddávna zasvätený úcte Panny Márie. Pozývame vás v posledné májové dni na mariánske pobožnosti. Cez týždeň štvrťhodinu pred večernou sv. omšou v bazilike, tzn. o 17:45 sa modlievame Litánie loretánske. Povzbudzujeme vás, aby ste prichádzali na tieto pobožnosti.

POBOŽNOSŤ K FATIMSKEJ PANNE MÁRII

Všetkých mariánskych ctiteľov pozývame na pobožnosť k Fatimskej Panne Márii, ktorá sa uskutoční v sobotu 1. júna 2024 po skončení rannej sv. omši, ktorá začína o 6:00 v bazilike.

VYJADRENIE K BROŽÚRKE O BISKUPOVI VOJTAŠŠÁKOVI

V uplynulých dňoch sa vo verejnosti objavila brožúrka „Biskup Ján Vojtaššák – symbol trpiaceho katolíckeho Slovenska, jeho pamiatka a blahorečenie“. K brožúre bol priložený sprievodný list, ktorý vyhlasuje kampaň za urýchlenie blahorečenia biskupa Vojtaššáka. Zostavovateľom brožúrky a listu v skutočnosti nejde o to, aby sa čo najskôr ukončil proces blahorečenia. Brožúra obsahuje viaceré nepresné, nepodložené a manipulatívne tvrdenia, týkajúce sa biskupa Vojtaššáka. Nikto zo zostavovateľov nekontaktoval spišského diecézneho biskupa, autora Kauzy blahorečenia, a neoboznámil ho o iniciatíve vyhlásiť kampaň za urýchlenie blahorečenia a vyhlásiť finančnú zbierku na túto kampaň. Preto považujeme túto aktivitu za svojvoľnú a nenapomáhajúcu proces blahorečenia biskupa Jána Vojtaššáka. + Mons. František Trstenský, spišský diecézny biskup

ERKO MINIŠTRANTSKÝ TÁBOR

Naši eRkári pozývajú deti od 7 do 13 rokov na letný pobytový tábor „Malé kroky k veľkej sile“ v Zálesí v termíne od 15. do 20. júla 2024. Cena tábora je 125 €. Prihlášky je možné si vyzdvihnúť v sakristii baziliky. Ak máte záujem o účasť vášho dieťaťa na tábore, kontaktujte v priebehu týždňa vedúcu eRka na tel. čísle 0944 119 658.

VYHLÁSENIE KBS K EURÓPSKYM VOĽBÁM

„My katolícki biskupi Slovenska vyzývame všetkých občanov, osobitne katolíkov, aby sa zúčastnili na voľbách do Európskeho parlamentu 8. júna 2024. Projekt zjednotenej Európy, ktorého cieľom je podporovať rozmanitosť a demokraciu každého jej štátu, spočíva na hodnotách vychádzajúcich z kresťanských princípov. Už jej zakladatelia stavali na posvätnosti a dôstojnosti každej ľudskej osoby a ich cieľom bolo vytvoriť spoločenstvo národov Európy, ktoré by vedelo ochrániť mier, slobodu a duchovné bohatstvo jednotlivých krajín. Tento kresťanský odkaz si v súčasnosti vyžaduje obnovu, úsilie a spoluzodpovednosť každého z nás. Ako angažovaní katolíci prejavme záujem o rozvoj Európskej únie a zodpovedne si zvoľme kompetentných poslancov Európskeho parlamentu, ktorí budú v duchu služby odvážne reprezentovať kresťanské hodnoty a pracovať pre spoločné blaho. Rozhodnime sa svedomito pre tých kandidátov, ktorí budú presadzovať návrhy legislatívy v prospech dobra jednotlivcov a rodín v duchu evanjelia. Sme presvedčení, že európsky projekt s kresťanskými hodnotami má svoju budúcnosť.“

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Panna Mária - Matka modlitby

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Najsvätejšej Trojice (26.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Najsvätejšiu Trojicu je to nad úryvkom Mt 28,16-20. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188