Vyjadrenie k brožúrke o biskupovi Vojtaššákovi

Bez-nazvu-–-kopia-–-kopia-–-kopia-–-kopia-–-kopia-–-kopia-–-kopia-–-kopia-–-kopia-–-kopia-–-kopia-–-kopia-–-kopia-–-kopia-–-kopia-–-kopia-–-kopia-–-kopia-–-kopia-–-kopia-–-kopia-–-kopia-1-1024x832.png

V uplynulých dňoch sa vo verejnosti objavila brožúrka s názvom "Biskup Ján Vojtaššák – symbol trpiaceho katolíckeho Slovenska, jeho pamiatka a blahorečenie". K brožúre bol priložený sprievodný list, ktorý vyhlasuje kampaň za urýchlenie blahorečenia biskupa Jána Vojtaššáka. Zostavovateľom brožúrky a listu v skutočnosti nejde o to, aby sa čo najskôr ukončil proces blahorečenia. Brožúra obsahuje viaceré nepresné, nepodložené a manipulatívne tvrdenia, týkajúce sa biskupa Vojtaššáka. Nikto zo zostavovateľov nekontaktoval spišského diecézneho biskupa Mons. Františka Trstenského, autora Kauzy blahorečenia, a neoboznámil ho o iniciatíve vyhlásiť kampaň za urýchlenie blahorečenia a vyhlásiť finančnú zbierku na túto kampaň. Preto považujeme túto aktivitu za svojvoľnú a nenapomáhajúcu proces blahorečenia biskupa Jána Vojtaššáka. 

+ Mons. František Trstenský, spišský diecézny biskup

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Modlitba je povinnosť alebo nevyhnutnosť?

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z 11. nedele v Cezročnom období (16.6.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz je to nad úryvkom Mk 4,26-34. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188