Nový mobiliár v našej bazilike

image0.jpeg

Drevený mobiliár, ktorý sa nachádzal v našej bazilike bol provizórnym riešením, ktoré si vyžiadala obnova po II. vatikánskom koncile koncom 60-tých rokoch 20. storočia. Preto sme sa rozhodli pristúpiť k návrhu, ktorý zodpovedá vznešenosti baziliky, tak ako bolo avizované ešte v roku 2022 v príhovore na konci kalendárneho roka. 

Súčasný návrh vypracoval Ing. arch. Jozef Figlár a Ing. arch. Matúš Figlár. Zámer obnovy liturgického mobiliáru bol prerokovaný na Hospodárskej rade našej farnosti. Následne architekti postupovali podľa usmernení liturgickej komisie, ktorú ustanovil vtedajší diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš.

Postupné sa prešlo od návrhu k realizácií projektu nového mobiliára v našej bazilike. A tak jar 2024 sa zapíše do histórie našej farnosti. Práve po dlhých mesiacoch prípravy mobiliára v kamenárstve v Spišskom Podhradí sme prešli do posledných príprav na inštaláciu mobiliára v našej bazilike. Pár týždňov pred inštaláciou bolo potrebné pripraviť presbytérium na inštaláciu a to tým, že muselo sa pripraviť betónové podloženie pod oltár a zároveň ambónu. Následne po pár týždňoch zrenia betónovej platne došlo k samotnej inštalácií nového mobiliára.

A tak piatok 21.06.2024 je tým historickým dňom, kedy naša bazilika dostala nový mobiliár – oltár, ambónu a svietnik. Pri večernej sv. omši o 16:30 hod. vsdp. farár – dekan Martin Majda, požehnal oltár, aby sa na ňom mohla sláviť sv. omša. 

Slávnostná dedikácia oltára sa uskutoční v nedeľu 25. augusta 2024 o 10:00 hod. v bazilike. Sv. omšu bude celebrovať spišský diecézny biskup Mons. František Trstenský. 

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli akýmkoľvek spôsobom do príprav a samotnej inštalácie tohto diela v našej farnosti. Zároveň patrí aj veľká vďaka vtedajšiemu pánu dekanovi – terajšiemu diecéznemu biskupovi Mons. Františkovi Trstenskému, ktorý sa pustil do realizácie tohto projektu a započal tak novú éru v našej bazilike.

Pripájame Vám zopár fotografií z posledných príprav na inštaláciu nového mobiliára. Zároveň Vám ponúkame krátke vysvetlenie pre lepšie pochopenie a porozumenie celkového významu návrhu.

Galéria

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Ježiš - vzor a učiteľ modlitby

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z 15. nedele v Cezročnom období (14.7.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz je to nad úryvkom Mk 6,7-13. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188