Levočská púť 2024

200px-Spisske_biskupstvo.svg_ (1).png

budúci víkend 6. – 7. júla 2024 sa na Mariánskej hore v Levoči uskutoční púť pri príležitosti sviatku Návštevy Panny Márie. 

Tohtoročná púť sa bude niesť v téme roka modlitby: „Nauč nás modliť sa“. Program púte začína už v nedeľu 30. júna 2024 a vyvrcholí slávnostnou svätou omšou v nedeľu 7. júla 2024, ktorú bude tento rok celebrovať spišský diecézny biskup František Trstenský. Okrem eucharistických slávení v latinskom i byzantskom obrade program obsahuje aj mini gospelový festival, Akatist k Presvätej Bohorodičke, program pre mladých, koncert, modlitbu ruženca i krížovej cesty. 

K sviatosti zmierenia bude možné pristúpiť 2. júla od 8.00 hod. a od soboty 6. júla od 8.00 hod. nepretržite až do skončenia púte.

Odchod procesie na Mariánsku horu v Levoči bude z našej farnosti v sobotu 6. júla po rannej sv. omši v bazilike a aj v Malom Slavkove. Prosíme pútnikov, ktorí budú pešo putovať do Levoče, aby po sv. omši prišli pred oltár, kde dostanú požehnanie na cestu. Taktiež vás pozývame privítať pútnikov pri ich návrate. 

Galéria

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Ježiš - vzor a učiteľ modlitby

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z 15. nedele v Cezročnom období (14.7.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz je to nad úryvkom Mk 6,7-13. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188