KAIROS 126 – Korunovanie Panny Márie

V tomto záverečnom piatom tajomstve slávnostného ruženca a celej série venovanej tajomstvám modlitby posvätného ruženca uvažujeme o určení človeka pre večný život. Náš život má svoju dôstojnosť a naplnenie v trvalej prítomnosti šťastia a radosti v Bohu. V tejto časti sa dozviete duchovné posolstvo tohto tajomstva. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Pokračovať v čítaní

KAIROS 125 – Nanebovzatie Panny Márie

V tomto štvrtom tajomstve slávnostného ruženca Cirkev hovorí, že Božia Matka Mária bola s telom a dušou vzatá do neba. V jej osobe sa anticipuje to, čo je pripravené pre každého človeka. V tejto časti sa dozviete duchovné posolstvo tohto tajomstva. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Pokračovať v čítaní

KAIROS 124 – Zoslanie Ducha Svätého

V strede tajomstiev slávnostného ruženca je dar Ducha Svätého, ktorého Ježiš zosiela na apoštolov a Máriu vo Večeradle v Jeruzaleme. V tejto časti sa dozviete duchovné posolstvo tohto tajomstva. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Pokračovať v čítaní

KAIROS 123 – Ježiš vystúpil do neba

Druhým tajomstvom slávnostného ruženca je Ježišovo nanebovstúpenie. Cieľom Božieho Syna a aj nášho života je nebo. V tejto časti sa dozviete duchovné posolstvo tohto tajomstva. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Pokračovať v čítaní

KAIROS 121 – Ježišova smrť na kríži

Záverečným piatym tajomstvom bolestného ruženca je Ježišova smrť na kríži. Jeho smrť je vedomým vyjadrením lásky k nám. V tejto časti sa dozviete duchovné posolstvo tohto tajomstva. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Pokračovať v čítaní

KAIROS 120 – Ježišova krížová cesta

Štvrtým tajomstvom bolestného ruženca je Ježišova krížová cesta. Boží Syn niesol kríž až na Kalváriu, kde bol ukrižovaný. V tejto časti sa dozviete duchovné posolstvo tohto tajomstva. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Pokračovať v čítaní

KAIROS 118 – Bičovanie Ježiša

Druhým tajomstvom bolestného ruženca je bičovanie Ježiša, ktoré nariadil rímsky prokurátor Poncius Pilát. Bičovanie bolo súčasťou procesu vypočúvania obvineného. V tejto časti sa dozviete duchovné posolstvo tohto tajomstva. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Pokračovať v čítaní

KAIROS 117 – Ježiš v Getsemanskej záhrade

Prvým tajomstvom bolestného ruženca je Ježišova modlitba v Getsemanskej záhrade. Ježiš v nej prosí, aby ho minul kalich utrpenia, ale zároveň v dôvere Otcovi vyznáva, že prijíma jeho vôľu. V tejto časti sa dozviete duchovné posolstvo tohto tajomstva. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Pokračovať v čítaní
1 2 3 13