KAIROS 110 – Predstavenie Ježiša v chráme

Štvrtým tajomstvom radostného ruženca je predstavenie dieťaťa Ježiša v jeruzalemskom chráme. Udalosť uvádza iba evanjelista Lukáš v 2. kapitole. V tejto časti Vám ponúkam impulzy pre duchovný život na základe tohto štvrtého tajomstva. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Pokračovať v čítaní

KAIROS 109 – Narodenie v Betleheme

Tretím tajomstvom radostného ruženca je narodenie nášho Pána Ježiša Krista v Betleheme. Uvádza ho najmä evanjelista Lukáš v 2. kapitole a čiastočne evanjelista Matuš v 1. a 2. kapitole. V tejto časti Vám ponúkam impulzy pre duchovný život na základe tohto tretieho tajomstva. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Pokračovať v čítaní

KAIROS 108 – Stretnutie s Alžbetou

Druhým tajomstvom radostného ruženca je radostné stretnutie Márie so svojou príbuznou Alžbetou, ako ho zachytil Evanjelista Lukáš v 1. kapitole. V tejto časti Vám ponúkam impulzy pre duchovný život na základe tohto druhého tajomstva. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Pokračovať v čítaní

KAIROS 107 – Zvestovanie

Vôbec prvým tajomstvom nielen radostného ruženca, ale všetkých 20 tajomstiev ruženca je zvestovanie. Ide teda o vstup do celého Ježišovho života, ktorý kontemplujeme, keď sa modlíme posvätný ruženec. V tejto časti Vám ponúkam zamyslenie nad týmto prvým tajomstvom. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Pokračovať v čítaní

KAIROS 106 – Ruženec nie je len pre babky

Pre niektorých je ruženec modlitbou pre starých ľudí. Nie je to pravda. V 20-tich tajomstvách sa ponárame do života Ježiša Krista. Touto časťou začínam nové zamyslenia, v ktorých chcem priblížiť modlitbu ruženca, ktorý je pre mňa „Sväté písmo na kolenách“. V tejto časti sa dozviete význam jednotlivých častí ruženca. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Pokračovať v čítaní

KAIROS 105 – Bože, žehnaj naše dieťa!

Toto je záverečné zamyslenie v rámci môjho podcastu, v ktorom sa venujem vysvetleniu jednotlivých symbolov a modlitieb pri vysluhovaní sviatosti krstu detí. V tejto časti sa dozviete význam modlitby, ktorú v závere samotného obradu sa modlia za svoje dieťa samotní rodičia. Prajeme Vám príjemné počúvanie!

Pokračovať v čítaní

KAIROS 104 – Boh nie je strašiak, ale Otec

Tieto časti môjho podcastu venujem vysvetleniu jednotlivých symbolov a modlitieb pri vysluhovaní sviatosti krstu detí. V závere obradu sa modlí modlitba Otče náš. V tejto časti sa dozviete jej dôležitosť práve v kontexte sviatosti krstu. Prajeme Vám príjemné počúvanie!

Pokračovať v čítaní

KAIROS 103 – Prijmite svetlo Kristovo!

Tieto časti môjho podcastu venujem vysvetleniu jednotlivých symbolov pri vysluhovaní sviatosti krstu detí. Po krste kňaz vezme zažatú veľkonočnú sviecu, od ktorej sa zažne krstná svieca. V tejto časti sa dozviete význam symbolu svetla. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Pokračovať v čítaní

KAIROS 102 – Odovzdanie bieleho rúcha

Tieto časti môjho podcastu venujem vysvetleniu jednotlivých symbolov pri vysluhovaní sviatosti krstu detí. V tejto časti sa dozviete, akú symboliku má biele rúcho, ktoré kňaz položí na pokrstené dieťa. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Pokračovať v čítaní
1 2 3 11