Aktivita „Duchovná turistika cez vrchy Svätého písma“

Milovaní bratia a sestry! Na 3. nedeľu v Cezročnom období – Nedeľu Božieho slova, ktorá bola na 21. januára 2024 sme vstúpili do II. etapy pastoračného projektu v našej Spišskej diecéze. Táto etapa upriamuje náš pohľad na BOŽIE SLOVO. V rámci tejto etapy vám v tomto pôstnom čase ponúkame pôstnu aktivitu s názvom DUCHOVNÁ TURISTIKA […]

Pokračovať v čítaní

2. etapa pastoračného projektu – PRVENSTVO BOŽIEHO SLOVA

V rámci druhej etapy diecézneho pastoračného projektu ponúkame množstvo nových aktivít, ktoré môžete podľa zváženia použiť v jednotlivých farnostiach. Všetky podklady si môžete stiahnuť na tejto stránke dole: 1. Intronizácia Svätého písma v rodine  Pripravili sme texty, ktoré môžete použiť v rodinách pri intronizácii Svätého písma. Text tejto domácej pobožnosti si môžete stiahnuť na nasledujúcom odkaze: […]

Pokračovať v čítaní

Pastiersky list na sviatok Božieho slova

Milí bratia a sestry, dnes slávime Nedeľu Božieho slova, ktorú ustanovil Svätý Otec František v roku 2019. Touto iniciatívou chce priviesť ľudí k poznaniu, aký dôležitý význam má Božie slovo pre náš každodenný život. Božie slovo prináša nádej tým, ktorí ho počúvajú a prijímajú s jednoduchým srdcom. Nie je náhoda, že Nedeľu Božieho slova slávime v dňoch, keď sa modlíme […]

Pokračovať v čítaní

PASTORAČNÝ PROJEKT SPIŠSKEJ DIECÉZY

Na Prvú adventnú nedeľu 3. decembra 2023 sme začali v diecéze nový pastoračný projekt s názvom „Ježišova cesta do Emauz“, rozdelený na tri etapy. Prvá etapa, v ktorej sme sa podľa vzoru putujúceho Ježiša s Emauzskými učeníkmi zamerali na POČÚVANIE A PRIJATIE, priniesla množstvo pastoračných možností. Všetkým, ktorí sa do tejto cesty zapojili ďakujeme. V […]

Pokračovať v čítaní

Celodiecézna adorácia

Pastoračný plán v našej Spišskej diecéze s názvom „Ježišova cesta do Emauz“ prechádza do druhej etapy. Preto vás srdečne pozývame na celodiecéznu adoráciu, ktorá sa v našom dekanáte uskutoční o 17:00 hod. v ĽUBICI (v kostole Ducha Svätého), LENDAKU a SPIŠSKEJ BELEJ. Pripojme sa ako diecézna rodina k spoločnej modlitbe.

Pokračovať v čítaní

Pastoračný projekt diecézy – Ježišova cesta a emauzskí učeníci

PASTORAČNÝ PROJEKT DIECÉZY Drahí bratia a sestry, v našej Spišskej diecéze začneme nový pastoračný projekt. Je inšpirovaný Ježišovou cestou do Emauz a bude mať tri etapy.Prvá začne spoločnou adoráciou v sobotu 2.12.2023 o 17.00 hod. vo vybraných mestách (Levoča, Poprad, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo …) našej diecézy. Budeme sa sústrediť […]

Pokračovať v čítaní