PASTORAČNÝ PROJEKT SPIŠSKEJ DIECÉZY

274364157_274604101463742_8817910736484533899_n-720x415 (1).jpg

Na Prvú adventnú nedeľu 3. decembra 2023 sme začali v diecéze nový pastoračný projekt s názvom „Ježišova cesta do Emauz“, rozdelený na tri etapy. Prvá etapa, v ktorej sme sa podľa vzoru putujúceho Ježiša s Emauzskými učeníkmi zamerali na POČÚVANIE A PRIJATIE, priniesla množstvo pastoračných možností. Všetkým, ktorí sa do tejto cesty zapojili ďakujeme. V dnešnú nedeľu Božieho slova sme v našej diecéze začali II. etapu pastoračného projektu s názvom PRVENSTVO BOŽIEHO SLOVA. Pre kňazov a Boží ľud našej diecézy je pripravené množstvo pastoračných aktivít, ktoré môžete využiť na šírenie myšlienky prvenstva Božieho slova.
Všetky materiály a podnety nájdete na webovej stránke Spišskej diecézy www.kapitula.sk/emauzy/ a taktiež na našej farskej stránke v samostatnej sekcii https://www.fara-kezmarok.sk/kategoria/emauzy/ a na našej farskej facebook stránke.

Ježiš začne emauzským učeníkom vysvetľovať význam Písma vo vzťahu k Nemu. Jeho odpoveď vychádza z ich otázok, no kladie ich z iného uhla pohľadu a otvára ich širšej perspektíve. Kým sa tí dvaja spolu rozprávajú, nevedia sa ubrániť ľútosti, pretože sa naďalej pozerajú na veci zo svojho úzkeho uhla pohľadu a to ich dusí. Ježiš pozdvihuje úroveň rozhovoru a sprevádza oboch učeníkov krok za krokom k stále hlbšiemu porozumeniu.

Opätovné zameranie sa na Božie slovo je nevyhnutné na osvetlenie tajomstva života, znovuobjavenie dôvodov nádeje a zmenu smeru cesty. Dobre vieme, že kontakt s Božím slovom je pre nás životne dôležitý, ale často sa tento kontakt obmedzuje na povrchné čítanie alebo viac-menej hĺbkové poznanie iba samotného textu avšak bez spätnej väzby a následkov. Potrebujeme obnoviť prvenstvo Svätého písma v našom živote. Spoznať Ježiša a byť s Ježišom je dnes možné predovšetkým prostredníctvom vytrvalého rozjímania o Božom slove, ktoré je zhrnuté v Kristovi.

Neznalosť Písma je v skutočnosti neznalosťou Krista.“ (sv. Hieronym)

Symbolom tejto etapy bude BIBLIA.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188