Záverečná etapa Pastoračného plánu našej diecézy

eucharistia-hostia-mass-omsa-knaz-priest-720x471.webp

Veľkonočnou nedeľou sme vstúpili do záverečnej 3. etapy nášho diecézneho pastoračného plánu „Ježišova cesta do Emauz“ a v nej sa chceme zamerať na Eucharistiu a jej miesto v živote kresťana. Naším spoločným úsilím teda bude vstúpiť hlbšie do tajomstva Eucharistie. Pre deti je pripravený jednoduchý stierací plagát, v ktorom budú odkrývať a spoznávať pravdy o Ježišovi. A taktiež pozývame všetkých na pondelkové adorácie. Doteraz bola adorácia s chválami každý druhý pondelok. Teraz by sme chceli, ako odpoveď na výzvu otca biskupa Františka, ponúknuť v našej farnosti adoráciu každý pondelok. V ten deň, keď nebudú chvály sa pomodlíme modlitbu vešpier a započúvame sa do Božieho Slova.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Ježiš - vzor a učiteľ modlitby

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z 15. nedele v Cezročnom období (14.7.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz je to nad úryvkom Mk 6,7-13. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188