Naša farnosť podala viaceré projekty na obnovu budov a kultúrnych pamiatok

Ministerstvo kultúry SR zverejnilo ešte v decembri 2021 výzvu “Obnovme si svoj dom” na podávanie projektov  na obnovu národných kultúrnych pamiatok.  Naša farnosť Kežmarok podala projekt na financovanie obnovy bočného oltára apoštolov, ktorý sa zložil z baziliky a už viac ako 2 roky čakal kvôli nedostatku financií na reštaurovanie. Naším zámerom je, aby oltár bol obnovený a […]

Pokračovať v čítaní

Realizujeme osadenie tabuľových malieb

V týchto dňoch prebieha v Bazilike sv. Kríža v Kežmarku inštalácia tabuľových malieb. Na ich reštaurovanie sme získali dotáciu z Ministerstva kultúry SR v programe „Obnovme si svoj dom“ vo výške 10 000,- EUR. Zvyšnú sumu z požadovanej sumy 15 506,- EUR bude financovať farnosť Kežmarok. Do Vianoc bude ich umiestnenie hotové. Tešíme sa, že […]

Pokračovať v čítaní

Projektová dokumentácia bola vypracovaná aj s podporou Prešovského samosprávneho kraja

Budova bývalej materskej školy v našej filiálke Stráne pod Tatrami má nevyhovujúce podmienky. Postupnými krokmi chceme pristúpiť k rekonštrukcii objektu, aby naďalej slúžil ako pastoračné, kultúrno-spoločenské centrum. Uplynulé mesiace bola vypracovaná projektová dokumentácia, ktorá umožní v budúcich rokoch pristúpiť k realizácii stavebných úprav a prestavby objektu. Na túto dokumentáciu poskytol dotáciu Prešovský samosprávny kraj vo […]

Pokračovať v čítaní

Revitalizovali sme ovocnú záhradu

V priebehu leta a jesene sa nám podarilo postupne revitalizovať aj prednu tzv. ovocnú záhradu vedľa farskej budovy. Zo zarastenej „džungle“ sa stalo skutočne upravené pekné miesto. Ďakujeme Technickým službám, mesto Kežmarok, za vykonanie objednaných prác a najmä všetkým dobrovoľníkom za pomoc pri úprave terénu. Pozbierali sme aj úrodu jabĺk. Záhrada je pripravená na zazimovanie […]

Pokračovať v čítaní

Informačná brožúrka o našej bazilike

Bazilika minor sv. Kríža v Kežmarku je významnou duchovnou a kultúrnou stavbou, ktorá sa stáva cieľom aj pre mnohých pútnikov a turistov z domova a zo zahraničia. Pripravili sme preto krátku informačnú brožúrku v piatich jazykoch. V spolupráci a s podporou Prešovského samosprávneho kraja sme ju dali vytlačiť. Nech poslúži všetkým návštevníkom našej baziliky a […]

Pokračovať v čítaní

Dokončili sme obnovu farského dvora

Podarilo sa nám obnoviť farský dvor, ako sa môžete presvedčiť v obrazovej galérii. V budúcnosti ho chceme využívať aj pri rôznych farských stretnutiach. Všetkým veriacim ďakujeme za finančnú podporu a milodary. V tejto 2. etape objednané práce vykonali Technické služby, s.r.o. Kežmarok, registrovaný sociálny podnik a Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok. Bola položená dlažba v ďalšej […]

Pokračovať v čítaní

Pokračuje obnova Kaplnky Kristovho pádu

Priaznivé počasie umožňuje, aby pokračovali ďalej práce na obnove Kaplnky Kristovho pádu. Kaplnka dostala novú šindľovú strechu. Vnútri kaplnky bola objavená pôvodná baroková dlažba z tehál. Bolo dokončené odvádzanie vody, ktoré ochráni v budúcnosti kaplnku pred vlhosťou. Kaplnka dostáva nové omietky. Verím, že Kristus, ktorý nesie kríž obrátený smerom k nášmu mestu Kežmarok, prináša svojou […]

Pokračovať v čítaní

Prebieha sanácia Kaplnky Kristovho pádu

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok, získala dotáciu Prešovského samosprávneho kraja v rámci projektu Podpora kultúrych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok. Predpokladané ukončenie prác je do konca októbra 2021. Projekt rieši sanáciu, odvlhčenie a odvodnenie barokovej prícestnej krížovej kaplnky Kristovho pádu pod krížom z roku 1792 ležiacej na križovatke ulíc „Pod traťou“ a „Michalská“ v Kežmarku. […]

Pokračovať v čítaní

Zapájame sa do Dňa odkvapov v Kežmarku

Naša farnosť sa zapojila do výzvy Pamiatkového úradu Slovenskej republiky a prihlásili sme sa do projektu čistenia odkvapov s budovami: Bazilika minor sv. Kríža, Mariánsky kostol, Farský úrad, budova Charity, budova pri Bazilike, Dom pionierov. Dňa 3. septembra prebehne čistenie odkvapov a drobné opravy striech v celej Pamiatkovej rezervácii mesta Kežmarok. Toto čistenie uskutočnia profesionáli […]

Pokračovať v čítaní

Výmena okien dokončená

Farnosť Kežmarok v týchto dňoch uskutočnila na budove pastoračného, kultúrno-spoločenského centra na filiálke v Stráňach pod Tatrami výmenu okien. Projekt je podporený Prešovským samosprávnym krajom vo výške 1490,- EUR v rámci výzvy Mikroprogram PSK 2021. Zvyšné náklady financuje farnosť Kežmarok. Teraz nás čakajú ešte vysprávky okolo okien.

Pokračovať v čítaní