Ukončenie a vyúčtovanie prác na obnove šindľovej strechy

V tieto dni bol osadený pozlátený kríž na vežičku budovy bývalej školy (budova oproti hlavnému vchodu do baziliky), ako môžete sami vidieť. Tým boli definitívne ukončené práce na obnove šindľovej strechy. Celková cena diela je 188 304, 85,- EUR. Ministerstvo kultúry SR nám poskytlo dotáciu vo výške 150 000,- EUR. Zvyšok bol uhradený našou farnosťou. Chceme […]

Pokračovať v čítaní

Ukončenie prác na pastoračnom centre

Počas letných mesiacov prebehli na Pastoračnom centre vedľa baziliky (tzv. Charita) práce na oprave vonkajšej omietky. Za tieto práce sme zaplatili 21 611,70,-EUR. Z Prešovského samosprávneho kraja sme dostali prísľub dotácie vo výške 10 000,- EUR. Zvyšnú sumu zaplatila naša farnosť. V týchto dňoch sme dostali vyjadrenie z Prešovského samosprávneho kraja, že vykonaná finančná kontrola konštatuje, že […]

Pokračovať v čítaní

Začali práce na oprave pastoračného centra

Prešovský samosprávny kraj nám poskytol dotáciu vo výške 10 000,- EUR cez tzv. participatívny projekt, ktorý sme získali úspešným SMS hlasovaním, do ktorého ste sa aj Vy zapojili. Zvyšok nákladov financuje naša farnosť. Financie sa použijú na opravu vonkajšej omietky Pastoračného centra, v ktorom sa schádzajú naši birmovanci, seniori, prebiehajú v ňom farské akcie a […]

Pokračovať v čítaní

Práce na obnove strechy napredujú

Ministerstvo kultúry SR v rámci programu Obnovme si svoj dom schválilo našej farnosti Kežmarok poskytnutie dotácie vo výške 150 000 EUR na obnovu zastrešenia budovy v areáli Baziliky sv. Kríža (oproti hlavnému vchodu do baziliky). Práce prebiehajú v plnom prúde, ako dokazujú aj aktuálne fotografie.

Pokračovať v čítaní

Výborná správa! Prešovský samosprávny kraj podporil náš projekt

Naša farnosť Kežmarok podala žiadosť na Prešovský samosprávny kraj o dotáciu vo výške 10 000,- EUR na opravu vonkajšej omietky na budove pastoračného centra pri bazilike, v ktorom sa stretávajú birmovanci, deti na eRku, seniori, ružencové bratstvá, bývajú tam nácviky speváckych zborov atď. S radosťou oznamujeme, že PSK podporilo tento náš projekt v požadovanej sume. Vďaka tomu […]

Pokračovať v čítaní

Prosíme, podporte cez SMS náš projekt!

Naša farnosť Kežmarok podala žiadosť na Prešovský samosprávny kraj o dotáciu vo výške 10 000,- EUR na opravu vonkajšej omietky na budove Charity. Je to budova hneď pri bazilike, ktorá slúži ako pastoračné centrum. Stretávajú sa v nej birmovanci, deti na eRku, seniori, bývajú tam nácviky speváckych zborov. Podporené budú 2 projekty za okres s […]

Pokračovať v čítaní

Ministerstvo kultúry podporilo náš projekt

S veľkou radosťou Vám oznamujeme, že Ministerstvo kultúry SR v rámci programu Obnovme si svoj dom  schválilo našej farnosti Kežmarok poskytnutie dotácie vo výške 150 000 EUR na obnovu zastrešenia budovy v areáli Baziliky sv. Kríža (oproti hlavnému vchodu do baziliky). Naša farnosť sa zaviazala na spolufinancovanie vo výške 20%, tzn. približne 37 000 EUR. Pripomíname, že krytina a […]

Pokračovať v čítaní

Prešovský samosprávny kraj podporil vypracovanie projektovej dokumentácie

Prešovský samosprávny kraj (PSK) podporil náš projekt, ktorým je vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy v areáli Baziliky sv. Kríža – objekt pri zvonici – vo výške 9000,- EUR (žiadali sme 10 000,- EUR). Vďaka dotácii PSK túto projektovú dokumentáciu pripravíme v jednotlivých etapách podľa finačných možností. Táto budova je vo veľmi zlom, až v kritickom technickom stave. […]

Pokračovať v čítaní

Projekt prestavby podporený Prešovským samosprávnym krajom

V rámci výzvy Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sme uspeli v žiadosti o dotáciu vo výške 10 000,- EUR na obnovu budovy Pastoračno-kultúrneho centra v Stráňach pod Tatrami, ktorá je filiálkou našej farnosti (filiálka v cirkevnom slovníku znamená obec, ktorá nemá vlastný farský úrad, a preto je zverená do duchovnej starostlivosti inej farnosti). Celkový rozpočet projektu je […]

Pokračovať v čítaní

Prebieha rekonštrukcia kaplnky, ktorú podporil Prešovský samosprávny kraj

Prešovský samosprávny kraj (PSK) podporil našu žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu prícestnej kaplnky sv. Jána Nepomuckého, ktorá leží na križovatke ulíc „Tehelňa“ a „Michalská“ v Kežmarku. Projekt rieši sanáciu, odvlhčenie a stavebnú obnovu tejto barokovej stavby, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. PSK podporil realizáciu obnovy dotáciou vo výške 61 200,- EUR. Celkový rozpočet je 87 […]

Pokračovať v čítaní