Ukončenie a vyúčtovanie prác na obnove šindľovej strechy

IMG_20230905_111650_1-1-360x471 (1).jpg

V tieto dni bol osadený pozlátený kríž na vežičku budovy bývalej školy (budova oproti hlavnému vchodu do baziliky), ako môžete sami vidieť. Tým boli definitívne ukončené práce na obnove šindľovej strechy. Celková cena diela je 188 304, 85,- EUR. Ministerstvo kultúry SR nám poskytlo dotáciu vo výške 150 000,- EUR. Zvyšok bol uhradený našou farnosťou. Chceme sa úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na obnove strechy. Osobitne zhotoviteľovi – firme BBA Group a.s., pracovníčke Krajského pamiatkového úradu Ing. Ivete Bujnovej za odborný dohľad, Ing. architektovi Jozefovi Figlárovi za stavebný dohľad a Ing. Eve Kelbelovej za spracovanie administratívnych podkladov. Ďakujeme všetkým, ktorí finančnými milodarmi podporili tieto a ďalšie projekty v našej farnosti.

Galéria

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188