Ukončenie prác na pastoračnom centre

IMG_2637-1 (1).jpg

Počas letných mesiacov prebehli na Pastoračnom centre vedľa baziliky (tzv. Charita) práce na oprave vonkajšej omietky. Za tieto práce sme zaplatili 21 611,70,-EUR. Z Prešovského samosprávneho kraja sme dostali prísľub dotácie vo výške 10 000,- EUR. Zvyšnú sumu zaplatila naša farnosť. V týchto dňoch sme dostali vyjadrenie z Prešovského samosprávneho kraja, že vykonaná finančná kontrola konštatuje, že neboli zistené žiadne pochybenia a prisľúbenú dotáciu nám poslali na farský účet.

Galéria

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188