Prežite s nami „Týždeň s Ježišovými podobenstvami“

3.kopia_-443x471 (1).jpg

Na budúcu nedeľu 24.1. slávime v Katolíckej cirkvi Nedeľu Božieho slova. V našej farnosti sa chceme duchovne pripraviť na túto slávnosť. Dajte si v domácnosti na osobitný stolík knihu Svätého písma a k tomu sviecu, kríž, alebo ikonu. Každý deň si prečítajte jedno podobenstvo a porozprávajte sa o jeho posolstve. K tomu položte symbol z podobenstva. Každý deň zverejníme krátke povzbudenie a konkrétne predsavzatia na webstránke farnosti. Pridajte sa k nám a dajte vedieť aj ostatným.

Odporúčam na každý deň využiť Rodinnú pobožnosť Božieho slova, ktorú ešte v roku 2017 pripravilo Katolícke biblické dielo. Každý deň si v rámci tejto pobožnosti prečítame jedno z nasledujúcich podobenstiev.

PONDELOK 18.1.: O rozsievačovi (Mk 4, 3 – 20) – pôda, zrno

UTOROK 19.1.: O desiatich pannách (Mt 25, 1 – 13) – lampa, sviečka

STREDA 20.1.: O milosrdnom Samaritánovi (Lk 10, 25 – 37) – víno a olej

ŠTVRTOK 21.1.: O múdrom a hlúpom staviteľovi (Mt 7, 24 – 27) – piesok a kameň

PIATOK 22.1.: O kvase v ceste (Mt 13, 33) – droždie

SOBOTA 23.1.: O stratenej ovci (Lk 15, 4 – 7) – pastierska palica

NEDEĽA: 24.1.: O márnotratnom synovi (Lk 15, 11 – 32) – prsteň. 
Biblická katechéza v priamom prenose Kežmarskej televízie o 13:30 hod. z Baziliky sv. Kríža.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Ježiš - vzor a učiteľ modlitby

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z 15. nedele v Cezročnom období (14.7.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz je to nad úryvkom Mk 6,7-13. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188