O milosrdnom Samaritánovi

Samotnému podobenstvu predchádza rozhovor so znalcom Mojžišovho zákona. Evanjelista uvádza, že sa na Ježiša obrátil s otázkou, aby ho pokúšal. Ježiš na zlo odpovedá dobrotou, neodháňa ho. Všimnite si, že mu neodpovedá priamo, ale vtiahne ho do príbehu, aby on sám v ňom hľadal odpoveď. V našom živote viery nečakajme hneď na všetko hotové odpovede, ale našu vieru a naše svedomie aplikujme do každodenného života. Jeruzalem leží v nadmorskej výške cca 800 metrov nad morom, kým Jericho cca 300 metrov pod úrovňou mora. Znamená to, že z Jeruzalema do Jericha sa skutočne schádza – zostupuje. Dve mestá sú od seba vzdialené vzdušnou čiarou približne 25 km. V časoch Ježiša Krista to bola cesta, na ktorej pocestných neraz prepadli a obrali o peniaze a cennosti. Samaritáni neboli Židmi, ale predstavujú osobitné etnikum. Obývajú okolie starobylého mesta Sichem, dnešný Náblus. Z posvätných kníh prijímali iba prvých 5 kníh Svätého písma, tzv. Pentateuch. Za posvätné miesto nepovažovali Jeruzalem, ale vrch Garizim. Židia nimi pohŕdali a nestretávali sa s nimi. Ježiš kladie Samaritána za vzor. Pán Ježiš použil osoby kňaza a levitu preto, aby zdôraznil nový druh lásky. Nejde len o oficiálny, predpísaný prejav záujmu, ale o spontánnu a nezištnú starostlivosť. Blížnym nie je len blízky človek, ale každý, kto sa ocitol v núdzi, aj nepriateľ.

Otázky na zamyslenie: 1. Učíš sa rozvíjať teológiu lásky? 2. Snažíš sa, aby Tvoja viera nebola iba formálna a predpisová, ale vychádzala z hĺbky tvojho srdca? 3. Ako reaguješ, keď sa stretneš so zlobou zo strany druhých?

Konkrétne predsavzatia: 1. Zažnite si sviecu pri Svätom písme. Nájdite si podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi v Evanjeliu podľa Lukáša 10, 25 – 37. Ak chcete modlitbu k čítaniu Božieho slova, tu je príklad modlitby pred a po skončení čítania Svätého písma. Nezabudnite na modlitbu aj vlastnými slovami. Po prečítaní podobenstva sa porozprávajte o jeho posolstve. 2. Pre zdatných v angličtine ponúkam video, v ktorom je toto podobenstvo znázornené. 3. Pre menšie deti s rodičmi ponúkam v slovenčine video. Po jeho skončení sa porozprávajte o posolstve tohto podobenstva. 4. Symbolom tohto podobenstva je víno a olej. Sú znakmi Božej starostlivosti, čistenia a hojenia rán. Nech aj naše vzťahy nie sú o otváraní starých rán, alebo o spôsobovaní nových. Je potrebné hojiť rany vínom lásky a olejom milosrdenstva. Neodplácajme sa nikdy zlom za spôsobené zlo, ale dobrom. 5. Menšie deti si môžu aj toto podobenstvo nakresliť na výkres. 6. Môžete si vypočuť alebo aj zaspievať pieseň: Verný Boh

4.6/5 - (25 votes)