O múdrom a hlúpom staviteľovi

V prípade tohto Ježišovho podobenstva skutočne platí: „Keď dvaja robia to isté, nie je to vždy to isté.“ Poslucháč je postavený pred uvažovanie, prečo dvaja, ktorí robia to isté a prechádzajú tými istými skúškami, jeden je nazvaný múdrym a druhý hlúpym. V čom sa odlišuje múdrosť od hlúposti? Odpoveď je pomerne jednoduchá: V tom, na čom v živote postavíš svoj život. Hlúpy staviteľ = počúva Pánove slová, ale ich neuskutočňuje. Múdry staviteľ = počúva Pánove slová a uskutočňuje ich. Keď hovoríme o základoch budovy, hovoríme o tom, čo nevidieť, čo je očiam skryté, a predsa veľmi dôležité. Podobne je to aj v našom živote. Celé podobenstvo je umiestnené na záver Ježišovej reči na vrchu v Evanjeliu podľa Matúša 5. až 7. kapitola. Pán Ježiš nás tým chce povzbudiť, aby sa jeho náuka stala základom nášho života.

Otázky na zamyslenie: 1. V živote nestačí len niečomu veriť. Je potrebné, aby tým základom bol Kristus. Je to tak v Tvojom živote? 2. Nevplývajú na Teba lacné reči o tom, ako stačí byť dobrým človekom a nie je k tomu potrebný Boh alebo Cirkev? 3. Stavať na skale vyžaduje námahu a tvrdú prácu. Nie je tvoj život takým gaučovým kresťanstvom, zvlášť v tejto dobe?

Konkrétne predsavzatia: 1. Zažnite si sviecu pri Svätom písme. Nájdite si podobenstvo o múdrom a hlúpom staviteľovi v Evanjeliu podľa Matúša 7, 24 – 27. Nezabudnite na modlitbu pred čítaním Božieho slova. Môžete to urobiť aj vlastnými slovami, alebo použiť webstránky z predchádzajúcich katechéz. Po prečítaní podobenstva sa porozprávajte o jeho posolstve. 2. Pre deti s rodičmi ponúkam toto video alebo toto video. 3. Symbolom tohto podobenstva je kameň a piesok. Sú znamením rozdielnosti prístupu. Čo znamená budovať svoj život na skale a na piesku? 4. Otcovia, skúste deťom porozprávať o základoch stavby. Ak bývate v rodinom dome, môžete im to aj názorne ukázať. Preneste to do duchovnej a morálnej oblasti. 5. Menšie deti si môžu aj toto podobenstvo nakresliť na výkres. 6. K tomuto podobenstvu jestvuje aj známa pesnička, ktorú si môžete vypočuť alebo zaspievať: Muž múdry postavil dom na skale.

4.5/5 - (21 votes)