Zažnime tretiu sviecu – sviecu pastierov

20201212_184826 (1).jpg

Advent je časom stíšenia a pokánia. Buďme ostražití, aby nám materiálne veci nezakryli skutočný zmysel Adventu a Vianoc. Dnes na 3. adventnú nedeľu pri zažatí tretej sviece na adventom venci, modlime sa za nás samotných, aby sme si zachovali jednoduché srdcia, pokorné a skromné. Domácu liturgiu pri adventom venci si stiahnete TU. Ponúkam Vám aspoň niekoľko myšlienok.

Evanjelium podľa Lukáša uvádza, že Ježišovi sa prišli ako prví pokloniť pastieri, čiže skupina jednoduchých ľudí. Pastieri sa po anjelovom zvestovaní hneď vydali na cestu do Betlehema. Aj nám sa Boh prihovára dnes. Neodkladajme našu odpoveď. Pastieri potom zvestujú, čo im bolo povedané o Dieťati a čo videli a počuli v Betleheme. Staňme sa aj my ohlasovateľmi Ježiša Krista. Robme to radostne a nenútene.

Terajší Svätý Otec František o reakcii pastierov uvádza: „Na rozdiel od množstva iných ľudí, zaujatých mnohými vecami, pastieri sa stávajú prvými, ktorí uvidia najdôležitejšiu skutočnosť zo všetkých: dar spásy. Práve ponížení a chudobní vítajú udalosť vtelenia. Pastieri odpovedajú Bohu, ktorý prichádza, aby sa s nami stretol v Dieťati Ježišovi – tak, že mu idú v ústrety s láskou, vďačnosťou a úctou. Vďaka Ježišovi toto stretnutie medzi Bohom a jeho deťmi dáva zrod nášmu náboženstvu, a jemu vďačíme za jeho jedinečnú krásu, tak nádherne zrejmú v betlehemských jasliach.“

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Ježiš - vzor a učiteľ modlitby

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z 15. nedele v Cezročnom období (14.7.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz je to nad úryvkom Mk 6,7-13. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188