Ponúkame Vám domácu liturgiu pri adventnom venci

Opäť aj tento rok sme pre Vás pripravili pobožnosť, ktorú sa môžete pomodliť vždy, keď na Vašom adventnom venci každú nedeľu zažnete novú sviecu. Každej svieci sme dali konkrétny názov.

Prvou je svieca prorokov, pri ktorej budeme prosiť za nás samotných, aby sme boli prorokmi pre dnešný svet.
Druhou je svieca mesta Betlehema, pri ktorej budeme prosiť za predstaviteľov svetskej moci.
Pri tretej svieci budeme pamätať na betlehemských pastierov a modliť sa za naše rodiny, zvlášť za tie, ktoré prežívajú ťažkosti a krízu.
Napokon pri zažatí štvrtej sviece, ktorá sa volá svieca anjelov, sa budeme modliť za biskupov, kňazov a zasvätené osoby.

Táto pobožnosť bude súčasťou najbližšieho Farského listu.

Pošlite ju aj Vašej rodine, známym a priateľom. Modlite sa ju v domácnostiach. Prežime Advent v radosti a pokoji, ale aj v stíšení a pokání. Buďme ostražití, aby nám materiálne veci nezakryli skutočný zmysel Adventu a Vianoc. 

Adventna-liturgia_2021

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.