Výzva pre našu farnosť i celé Slovensko

Turice-720x471 (2).jpg

Milí bratia a sestry, zjednoťme sa od 1. novembra pri čítaní Božieho slova a vytvorme modliace sa spoločenstvo veriacich podľa vzoru prvých Ježišových učeníkov. Preto vám ponúkame Liturgiu domácej cirkvi podľa Skutkov apoštolov. Jej obsahom je: 1. Obraz „Turíce“ a 2. Pobožnosť s čítaním novozákonnej knihy Skutkov apoštolov. Našou snahou je napomôcť vám zostať spojení s Kristom a jeho Cirkvou v domácnostiach aj uprostred týchto náročných dní odlúčenia od osobnej účasti na bohoslužbách v našich chrámoch.

  1. Obraz „Turíce“. Ide o obraz ikony, ktorej pôvodný názov je „Od Babylonu k Turíciam“. Vznikla v talianskej diecéze Concordia-Pordenone. Tamojší diecézny biskup Mons. Giuseppe Pellegrini na základe našej žiadosti nám poslal jej obraz a dal svoj súhlas používať ho na náboženské účely. Obraz si môžete v Kežmarku vziať osobne v Mariánskom kostole, v očnej optike STANOPTIK a v predajni SLOVENKA. Prosíme o dobrovoľný príspevok 1,- EUR. Obraz vo formáte pdf si môžete stiahnuť TU.
  2. Liturgia domácej cirkvi. Pripravili sme pre vás pobožnosť, ktorej súčasťou je čítanie Skutkov apoštolov. Každý deň prečítajte v Svätom písme jednu kapitolu z tejto novozákonnej knihy. Začíname 1. novembra a skončíme presne na záver cirkevného roka, keďže v nedeľu 29. novembra sa bude sláviť 1. adventná nedeľa. Môže sa ju pomodliť rodina, ale aj jednotlivec. Pobožnosť vo formáte pdf si môžete stiahnuť TU.
  3. Každý deň od 1. novembra budeme zverejňovať myšlienku k príslušnej kapitole Skutkov apoštolov. Sledujte preto našu webstránku a facebook farnosti.

Pošlite odkaz na tento obraz a pobožnosť aj vašim susedom, priateľom a známym po celom Slovensku. Nech sme jedno srdce a jedna duša na tvoju slávu, Pane!

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Modlitba je povinnosť alebo nevyhnutnosť?

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z 11. nedele v Cezročnom období (16.6.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz je to nad úryvkom Mk 4,26-34. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188