Požehnáme Vám adventné vence

Ponúkame Vám možnosť, že požehnáme adventné vence, ktoré si vyrobíte alebo kúpite. PRINESTE ICH V NEDEĽU 28.11. POPOLUDNÍ K BAZILIKE SV. KRÍŽA O 14:00 HOD. Adventný veniec má byť jednoduchý. Nemá byť bohato zdobený, lebo to nie je vianočná výzdoba! Má vyjadrovať skromnosť a stíšenie v čase Adventu. Povzbudzujeme Vás, aby ste sa pri adventných vencoch spolu pravidelne modlievali. Využite k tomu našu Domácu liturgiu pri adventnom venci. Vytvorme spoločenstvo, ktoré využije čas Adventu na to, aby sme sa stali lepšími ľuďmi a kresťanmi. 

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.