Požehnáme Vám adventné vence

description_image_Advent_0008_Purple_Advent_Wreath (1).jpg

Ponúkame Vám možnosť, že požehnáme adventné vence, ktoré si vyrobíte alebo kúpite. PRINESTE ICH V NEDEĽU 28.11. POPOLUDNÍ K BAZILIKE SV. KRÍŽA O 14:00 HOD. Adventný veniec má byť jednoduchý. Nemá byť bohato zdobený, lebo to nie je vianočná výzdoba! Má vyjadrovať skromnosť a stíšenie v čase Adventu. Povzbudzujeme Vás, aby ste sa pri adventných vencoch spolu pravidelne modlievali. Využite k tomu našu Domácu liturgiu pri adventnom venci. Vytvorme spoločenstvo, ktoré využije čas Adventu na to, aby sme sa stali lepšími ľuďmi a kresťanmi. 

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Panna Mária - Matka modlitby

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Najsvätejšej Trojice (26.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Najsvätejšiu Trojicu je to nad úryvkom Mt 28,16-20. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188