Ponuka pre deti a birmovancov

Katecheza.jpg

V našej farnosti sa blíži čas 1. sv. prijímania (23.5 a 30.5.) ako aj vysluhovania sviatosti birmovania (5.6.). Pre deti sú určené sv. omše v bazilike v piatok podvečer o 16:30 hod. (Cirkevná + Hradná) a o 18:00 hod. (Fischera + Nižná brána). Povzbudzujeme deti, a to nielen tretiakov, ako aj ich rodičov, aby prišli na tieto sv. omše. Pripomíname, že podľa usmernenia hlavného hygienika sa deti do 10 rokov nezapočítavajú do počtu 1 osoba na 15m2, takže môžu prísť bez obmedzenia. To platí aj pre nedeľné sv. omše. Rodičia, príďte na nedeľné sv. omše aj so svojimi deťmi.

Pre birmovancov sú určené sv. omše v Mariánskom kostole vo štvrtok a v piatok vždy o 16:30 hod. a 18:00 hod. podľa rozpisu animátorov skupiniek. Birmovancov povzbudzujeme, aby rovnako prichádzali na nedeľné sv. omše. Mladí ľudia sú zdatní v práci na počítači. Urobte si rezerváciu na nedeľnú sv. omšu na našej farskej webstránke a urobte ju aj svojim rodičom, súrodencom a starým rodičom.

Na našej webstránke sme zavesili aj niektoré videokatechézy. Pre deti na 1. sv. prijímanie ich nájdete v položke „KATECHÉZY“ a pre birmovancov v položke „BIRMOVKA 2021„. Pribudnú ešte aj ďalšie videokatechézy.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188