Birmovka 2021

Otázky na birmovku

Milý birmovanec, milí rodičia,

začíname v našej farnosti prípravu na prijatie sviatosti birmovania. Predstavte si, že trénerovi povie mladý chlapec: „Chcem hrať futbal ako Ronaldo alebo Messi, ale máte len 1-2 dni, aby ste ma to naučili.“ Taký tréner mu odpovie: „Ak to nemyslíš vážne s tréningom a poctivou prípravou, nikdy sa z Teba nestane dobrý futbalista.“ Niečo podobné platí aj o sviatosti birmovania. Ak to myslíte s kresťanskou vierou vážne, zodpovedne pristúpite vy aj vaše dieťa k príprave na prijatie tejto sviatosti.

Na začiatku prípravy prijmite, prosím, milí rodičia, niekoľko povzbudení. Pomôžte synovi/dcére starostlivo si vybrať birmovného otca/mamu. Nech je to osoba, ktorá bude pre neho vzorom kresťanského života. Rovnako starostlivo im poraďte pri výbere birmovného mena, tzn. svätca, ktorý bude pre nich skutočne vzorom, ku ktorému sa budú modliť a prosiť o pomoc. Birmovný patrón zostáva na celý život.

Milí rodičia a milý birmovanec, každú nedeľu sa zúčastnite na svätej omši. Bez výnimky! Či prší alebo sneží, či predošlý deň ste boli na výlete alebo ťa v pondelok čaká dôležitá písomka. Svätých omší od soboty podvečer do nedele večera je v Kežmarku dostatok. Naplánujte si vždy tak program, aby ste svätú omšu nikdy nevynechali. Svätá omša je stretnutie s Bohom. A to sa neodmieta!

Počas prípravy na birmovku nevynechaj ani jedno birmovanecké stretnutie a nevynechaj ani jednu svätú omšu určenú pre birmovancov každý piatok večer o 18:00 hod. v bazilike. Nauč sa niečo zo života tvojho birmovného patróna. Jednoducho vezmi prípravu vážne!

Milý birmovanec, nezačínaj deň bez rannej modlitby a neusínaj bez večernej modlitby. Môže to byť Otčenáš, Zdravas Mária, alebo iná modlitba, ako aj modlitba vlastnými slovami, v ktorej povieš Bohu to, čo más na srdci. Milí rodičia, nezabudnite sa v rodine modliť aj spoločne. Pamätajte na dôležité pravidlo: „Rodina, ktorá sa modlí spolu, ostáva spolu!“

Milý birmovanec, máte doma Bibliu? Ak nie, môžeš si ju zaželať ako darček na nejaký tvoj sviatok. Skús si z nej na začiatok prečítať všetky štyri evanjeliá podľa Marka, Matúša, Lukáša a Jána. Pri čítaní sa neponáhľaj, to nie sú preteky v rýchlom čítaní. Radšej menej a vždy porozmýšľaj nad tým, čo si práve prečítal. Je to Božie slovo. Skús si zapamätať myšlienku, ktorá ťa oslovila, alebo si ju napíš do zošita. A vieš čo? Môžeš si občas prečítať nejaký biblický príbeh aj spoločne v rodine.

Milí rodičia, možno žijete vo vzťahu, ktorý nie je v súlade s Božími prikázaniami, alebo ste už dlhší čas nepristúpili k sviatostiam. Príprava vášho dieťaťa je príležitosťou dať si tieto veci do poriadku. Nemajte obavu, napíšte nám, alebo sa zastavte za nami na fare v Kežmarku. Kontakty sú uvedené v záhlaví tohto listu.

Všetkým vám želáme a vyprosujeme, aby čas prípravy na sviatosť birmovania bol radostným časom obnovenia našej viery. 

Váš duchovný otec František Trstenský a páni kapláni

PS: Ešte jedna prosba a prísľub. Budeme sa za seba navzájom modliť. Vy za nás a my za vás, lebo modlitba má pred Pánom Bohom úžasnú silu.