Krstný týždeň – 4. deň: Krstná svieca

Sviečka, ktorá sa dáva rodičom alebo krstným rodičom, symbolizuje Krista, svetlo sveta, v nádeji, že osvieti dieťa a umožní tým, ktorí ho milujú a vychovávajú, aby ho sprevádzali vo viere. Symbolizuje pomoc, ktorú Cirkev ponúka svojim novým členom, aby našli svoje svetlo vo svete. Svetlo bolo prvým Božím darom, jeho prvým stvorením. V Starom zákone to bol symbol viery a s príchodom Ježiša sa táto symbolika obohatila o nové základné významy v živote veriaceho. „Ja som pravé svetlo“ povedal Ježiš svojim učeníkom: „Vy ste svetlo sveta… vaše svetlo musí svietiť pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali Otca, ktorý je na nebesiach!“ (Mt 5,16). Krstná svieca alebo svieca predstavuje záväzok kresťana nájsť svetlo vlastného života viery, aby bol zasa svetlom spre druhých prostredníctvom svojich skutkov a skutkov.

O význame krstnej sviece si môžete vypočuť TU.

Ďalšiu katechézu pápeža Františka o význame sviatosti krstu si môžete vypočuť TU.

Úloha dňa: Máte doma vašu krstnú sviecu, prípadne sviece Vašich deti? Dnes je ten správny čas nájsť si v priebehu dňa čas, najlepšie v podvečer, zažať túto sviecu a obnoviť si pri nej krstné sľuby. Tu je text:

Bože Otče, sme šťastní,
že sme tvojimi synmi a dcérami,
bratmi a sestrami tvojho Syna Ježiša Krista, chrámami Ducha Svätého
a členmi svätej Katolíckej cirkvi.
Zo srdca ti ďakujeme za túto nesmiernu milosť.

Znova sa zriekam zlého ducha
aj všetkých jeho skutkov
a všetkých jeho pokušení
a vyznávam svoju vieru i vieru tvojej Cirkvi:

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme.

Verím v Ježiša Krista, tvojho Syna a nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umučeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych
a sedí po tvojej pravici.

Verím v Ducha Svätého, vo svätú Katolícku cirkev, v spoločenstvo svätých,
v odpustenie hriechov,
vo vzkriesenie tela
a v život večný.

Toto je viera naša, toto je viera Cirkvi.
Túto vieru vyznávame a ona je našou slávou v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.