KAIROS 103 – Prijmite svetlo Kristovo!

Tieto časti môjho podcastu venujem vysvetleniu jednotlivých symbolov pri vysluhovaní sviatosti krstu detí. Po krste kňaz vezme zažatú veľkonočnú sviecu, od ktorej sa zažne krstná svieca. V tejto časti sa dozviete význam symbolu svetla. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.