Krstný týždeň – 4. deň: Krstná svieca

svieca-480x471.jpg

Sviečka, ktorá sa dáva rodičom alebo krstným rodičom, symbolizuje Krista, svetlo sveta, v nádeji, že osvieti dieťa a umožní tým, ktorí ho milujú a vychovávajú, aby ho sprevádzali vo viere. Symbolizuje pomoc, ktorú Cirkev ponúka svojim novým členom, aby našli svoje svetlo vo svete. Svetlo bolo prvým Božím darom, jeho prvým stvorením. V Starom zákone to bol symbol viery a s príchodom Ježiša sa táto symbolika obohatila o nové základné významy v živote veriaceho. „Ja som pravé svetlo“ povedal Ježiš svojim učeníkom: „Vy ste svetlo sveta… vaše svetlo musí svietiť pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali Otca, ktorý je na nebesiach!“ (Mt 5,16). Krstná svieca alebo svieca predstavuje záväzok kresťana nájsť svetlo vlastného života viery, aby bol zasa svetlom spre druhých prostredníctvom svojich skutkov a skutkov.

O význame krstnej sviece si môžete vypočuť TU.

Ďalšiu katechézu pápeža Františka o význame sviatosti krstu si môžete vypočuť TU.

Úloha dňa: Máte doma vašu krstnú sviecu, prípadne sviece Vašich deti? Dnes je ten správny čas nájsť si v priebehu dňa čas, najlepšie v podvečer, zažať túto sviecu a obnoviť si pri nej krstné sľuby. Tu je text:

Bože Otče, sme šťastní,
že sme tvojimi synmi a dcérami,
bratmi a sestrami tvojho Syna Ježiša Krista, chrámami Ducha Svätého
a členmi svätej Katolíckej cirkvi.
Zo srdca ti ďakujeme za túto nesmiernu milosť.

Znova sa zriekam zlého ducha
aj všetkých jeho skutkov
a všetkých jeho pokušení
a vyznávam svoju vieru i vieru tvojej Cirkvi:

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme.

Verím v Ježiša Krista, tvojho Syna a nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umučeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych
a sedí po tvojej pravici.

Verím v Ducha Svätého, vo svätú Katolícku cirkev, v spoločenstvo svätých,
v odpustenie hriechov,
vo vzkriesenie tela
a v život večný.

Toto je viera naša, toto je viera Cirkvi.
Túto vieru vyznávame a ona je našou slávou v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188