Krstný týždeň – 1. deň: Krstná voda

Voda je symbolom očistenia a nového života. Naznačuje to, čo sa deje neviditeľným spôsobom v duši pokrsteného – z jeho duše sa zmýva dedičný hriech a každý osobný hriech. Voda je aj symbolom života. Je to živel, ktorý uhasí náš smäd a vyživuje zem, aby mohla prinášať ovocie. Sviatosť krstu vlieva do duše človeka Boží život a robí ho Božím synom a dcérou.

Význam symbolu vody vo sviatosti krstu si môžete vypočuť aj TU.

Katechézu pápeža Františka o význame krstu si prečítajte TU.

Úloha dňa: Poznáte meno kňaza, ktorý Vás pokrstil? Je to napísané v krstnej matrike vo farnosti, kde ste prijali krst. Zistite si jeho meno. Pomodlite sa za neho. Ak ešte žije, skúste zistiť, kde pôsobí, navštívte ho alebo napíšte a poďakujte za vyslúženie sviatosti krstu.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.