KAIROS 099 – Požehnanie krstnej vody

Voda v Svätom písme je živel, ktorý ohrozuje človeka, avšak ktorý má Boh vo svojej moci. V tejto časti sa dozviete, aký význam má požehnanie vody pred udelením samotného krstu. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.