Krstný týždeň – 1. deň: Krstná voda

voda.jpg

Voda je symbolom očistenia a nového života. Naznačuje to, čo sa deje neviditeľným spôsobom v duši pokrsteného – z jeho duše sa zmýva dedičný hriech a každý osobný hriech. Voda je aj symbolom života. Je to živel, ktorý uhasí náš smäd a vyživuje zem, aby mohla prinášať ovocie. Sviatosť krstu vlieva do duše človeka Boží život a robí ho Božím synom a dcérou.

Význam symbolu vody vo sviatosti krstu si môžete vypočuť aj TU.

Katechézu pápeža Františka o význame krstu si prečítajte TU.

Úloha dňa: Poznáte meno kňaza, ktorý Vás pokrstil? Je to napísané v krstnej matrike vo farnosti, kde ste prijali krst. Zistite si jeho meno. Pomodlite sa za neho. Ak ešte žije, skúste zistiť, kde pôsobí, navštívte ho alebo napíšte a poďakujte za vyslúženie sviatosti krstu.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188