Deň starých rodičov a seniorov v našej farnosti

V nedeľu 23. júla pozývame všetkých seniorov na popoludňajšiu pobožnosť o 15:00 hod. v bazilike, ktorá bude aj pri oltári sv. Joachima a Anny. Po jej skončení pozývame všetkých seniorov na posedenie na farský dvor. Pripravili sme pre Vás malé občerstvenie, duchovný a kultúrny program a malý darček. Všetci seniori ste srdečne pozvaní!

Tento Svetový deň ustanovil v roku 2021 Svätý Otec František. V Cirkvi sa každoročne slávi na štvrtú júlovú nedeľu, blízko sviatku svätého Joachima a svätej Anny, Ježišových starých rodičov. Pápež František pripomína, že svedectvo starších ľudí je dôležité a významné, a vyzýva ich, aby boli učiteľmi pokojného spôsobu života, ktorý je pozorný voči najslabším. Téma tohto ročníka je „Jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie“ (Lk 1, 50) Táto téma odkazuje na požehnané stretnutie: stretnutie medzi mladou Máriou a jej staršou príbuznou Alžbetou. Tá, naplnená Duchom Svätým, adresuje Božej Matke slová, ktoré o tisíce rokov neskôr udávajú rytmus našej každodennej modlitby: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života“ (v. 42).

Fotky z minuloročného stretnutia si môžete pozrieť TU.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.