Krásne stretnutie seniorov a starých rodičov

V nedeľu 24. júla seniori a starí rodičia našej farnosti sa stretli na popoludňajšiu pobožnosť v bazilike. Po jej skončení sa presunuli na posedenie na farský dvor. Pripravili sme pre nich malé občerstvenie ako aj duchovný a kultúrny program. Atmosféra bola radostná. Pozrite si niekoľko záberov.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.