Úplné odpustky

Bazilika minor

Dnes už svätý pápež Ján Pavol II. v roku 1998 povýšil kostol Povýšenia svätého Kríža v Kežmarku na Baziliku minor. Stal sa zároveň prvou nemariánskou bazilikou na Slovensku. Latinské označenie „basilica minor“ (bazilika menšia) je pápežský čestný titul pre významné kostoly na celom svete z dôvodu ich starovekého pôvodu, významu a rozsahu pastoračnej činnosti.

Veriaci, ktorí navštívia Baziliku minor v Kežmarku a zúčastnia sa v nej na nejakom obrade alebo aspoň recitujúci modlitbu Pána a symbol viery, môžu za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca) získať úplné odpustky:

  1. vo výročný deň zasvätenia tejto baziliky (26. októbra)
  2. v deň titulárneho liturgického slávenia (14. septembra)
  3. na sviatok apoštolov sv. Petra a Pavla (29. júna)
  4. vo výročný deň udelenia titulu Bazilika (29. júla)
  5. raz do roka v deň, ktorý určí miestny ordinár (na 5. pôstnu nedeľu, kedy je v tomto kostole odpust)
  6. raz do roka v deň, ktorý si veriaci, ktorý navštívi túto baziliku, sám vyberie (veriaci, ktorý navštívi baziliku kedykoľvek počas roka s úmyslom získať plnomocné odpustky, získava ich za obvyklých podmienok)

Znak pápežov, t.j. „prekrížené kľúče“, sa môže používať na zástavách, na zariadení, na pečiatke Baziliky. Rektorovi baziliky alebo tomu, čo ju spravuje, je dovolené užívať pri výkone úradu na reverende alebo rehoľnom rúchu a superpelícii – „mozetu“ čiernej farby s lemovaním červenej farby.

Celodenná poklona

Vo všetkých farnostiach Spišskej diecézy prebieha tzv. nepretržitá poklona Sviatosti Oltárnej, ktorú v roku 1921 zaviedol vtedajší biskup Ján Vojtaššák. Každý deň v roku je v niektorej farnosti eucharistická poklona, ktorá sa riadi podľa presného zoznamu farností. Vo farnosti Kežmarok sa celodenná poklona Najsvätejšej Sviatosti oltárnej koná: 12. februára, 29. apríla, 16. decembra.

Veriaci, ktorý vykoná návštevu kostola a strávi v adorácii pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou aspoň polhodinu, môže za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca) získať úplné odpustky. Ak je to kratší čas, môže získať čiastočné odpustky.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188