Sviatosť pomazania chorých

Spoločné: počas pôstneho obdobia v rámci duchovnej obnovy pre seniorov
Individuálne: po osobnom dohovore s kňazom