Manželské ohlášky

Pred vysluhovaním sviatosti manželstva – 05.05.2024

Sviatosť manželstva chcú prijať:

 - v našej farnosti:

SnúbenciSobáš
Adam LESIČKO a Mgr. Jana KROMPAŠČÍKOVÁ10.05.2024 o 14:00 hod.
Róbert DEBRE a Kamila GIRGOVÁ10.05.2024 o 15:00 hod.
Maroš GROMOVSKÝ a Andrea ZGRAJOVÁ11.05.2024 o 15:00 hod.
Radoslav ZEMČÁK a Lenka DLUBAČOVÁ17.05.2024 o 15:00 hod.
Ing. Michal DLUHÝ a Mgr. Alexandra GONDŽÁROVÁ18.05.2024 o 15:00 hod.
Peter DZIAK a Zuzana SLAMENÁ25.05.2024 o 15:00 hod.

 - mimo našej farnosti:

    ...
 

Kto by vedel o nejakej manželskej prekážke, nech to láskavo ohlási na farskom úrade. Odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Panna Mária - Matka modlitby

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Najsvätejšej Trojice (26.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Najsvätejšiu Trojicu je to nad úryvkom Mt 28,16-20. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188