Sviatosť manželstva

Vzhľadom na aktuálnu situáciu dávame do Vašej pozornosti možnosť online prípravy (cez program ZOOM).
Všetky informácie sú na https://www.domanzelstva.sk/online.

Príprava pred uzavretím sviatosti manželstva
VIEROUKA
MORÁLKA
SVIATOSTI
ETIKA
25. 3. 2022
1. 4. 2022
8. 4. 2022
termín náuky po dohode s prednášajúcou lekárkou
29. 4. 2022
13. 5. 2022
20. 5. 2022
10. 6. 2022
17. 6. 2022
24. 6. 2022
2. 9. 2022
9. 9. 2022
16. 9. 2022
 1. Snúbenci, ktorí sa rozhodli uzavrieť sviatostné manželstvo, sa prihlásia na farskom úrade tej farnosti, do ktorej podľa bydliska patria, najmenej 6 mesiacov pred plánovaným termínom sobáša (nariadenie Druhej diecéznej synody Spišskej diecézy). Vo farnosti Kežmarok v čase stránkových hodín v kancelárii farského úradu.
 2. K spísaniu sobášnej zápisnice na farskom úrade za prítomnosti oboch snúbencov sa vyžadujú:
  1. platné občianske preukazy snúbencov
  2. krstné listy nie staršie ako 1 mesiac (ak snúbenci boli pokrstení v inej ako našej farnosti)
  3. údaje o svedkoch
  4. žiadosť o uzavretie manželstva spísaná na Matričnom úrade v Kežmarku, resp. sobášny list, ak žiadatelia o uzavretie sviatosti manželstva už boli spolu zosobášení pred matričným úradom.
 3. Pred uzavretím sviatosti manželstva je potrebné absolvovať predmanželskú prípravu, ktorá má pomôcť pripraviť sa nie iba na sobáš, ale aj na manželstvo. Snúbenci ju môžu absolvovať prostredníctvom kurzu (napr. www.domanzelstva.skwww.upc.uniba.sk/predmanzelska-priprava), v inej farnosti (účasť sa dokladuje potvrdením z danej farnosti) alebo v našej farnosti.
 4. Predmanželská príprava (vierouka, morálka, sviatosti) vo farnosti Kežmarok prebieha na farskom úrade vždy v piatok večer o 19:00 hod. vo vyššie uvedených termínoch.
  Svoju účasť na predmanželskej príprave (vierouka, morálka, sviatosti) nahláste vopred prostredníctvom e-mailu: [email protected].
 5. Sviatostné manželstvo sa neuzatvára v piatok, v pôstnom a adventnom období.
 6. Sviatosť manželstva sa vo farnosti Kežmarok vysluhuje zvyčajne v sobotu popoludní v Bazilike minor sv. Kríža alebo v Kostole Navštívenia Panny Márie (Mariánsky kostol).
 7. Je potrebné chrániť sobášne obrady pred profanizáciou nevhodnými piesňami a inými prvkami, ktoré nie sú v súlade s liturgickými predpismi. Výzdoba Baziliky minor sv. Kríža a Kostola Návštevy Panny Márie je zabezpečená. Dôrazne žiadame, aby ste upustili od akýchkoľvek zvyklostí (napr. sypanie kvetov, konfety, …) spôsobujúcich znečistenie posvätného priestoru a blízkeho okolia.