Sviatosť manželstva

 1. Snúbenci, ktorí sa rozhodli uzavrieť sviatostné manželstvo, sa prihlásia na farskom úrade tej farnosti, do ktorej podľa bydliska patria, najmenej 6 mesiacov pred plánovaným termínom sobáša (nariadenie Druhej diecéznej synody Spišskej diecézy). Vo farnosti Kežmarok v čase stránkových hodín v kancelárii farského úradu.
 2. K spísaniu sobášnej zápisnice na farskom úrade za prítomnosti oboch snúbencov sa vyžadujú:
  1. platné občianske preukazy snúbencov
  2. krstné listy nie staršie ako 1 mesiac (ak snúbenci boli pokrstení v inej ako našej farnosti)
  3. údaje o svedkoch
  4. žiadosť o uzavretie manželstva spísaná na Matričnom úrade v Kežmarku, resp. sobášny list, ak žiadatelia o uzavretie sviatosti manželstva už boli spolu zosobášení pred matričným úradom.
 3. Pred uzavretím sviatosti manželstva je potrebné absolvovať predmanželskú prípravu, ktorá má pomôcť pripraviť sa nie iba na sobáš, ale aj na manželstvo. Odporúčame snúbencom absolvovať ju prostredníctvom kurzu napr. www.domanzelstva.sk, www.upc.uniba.sk/predmanzelska-priprava prípadne v inej farnosti (účasť sa dokladuje potvrdením z danej farnosti). V našej farnosti tieto prípravy momentálne neprebiehajú.
 4. Sviatostné manželstvo sa neuzatvára v piatok, v pôstnom a adventnom období.
 5. Sviatosť manželstva sa vo farnosti Kežmarok vysluhuje zvyčajne v sobotu popoludní v Bazilike minor sv. Kríža alebo v Kostole Navštívenia Panny Márie (Mariánsky kostol).
 6. SNÚBENCOV, KTORÍ SA ROZHODLI UZAVRIEŤ SVIATOSTNÉ MANŽELSTVO VO FARNOSTI KEŽMAROK PROSÍME, ABY DORUČILI NAJNESKÔR MESIAC PRED TERMÍNOM VYSLÚŽENIA SVIATOSTI MANŽELSTVA VŠETKY POTREBNÉ DOKUMENTY K VYSLÚŽENIU SVIATOSTI.
 7. Je potrebné chrániť sobášne obrady pred profanizáciou nevhodnými piesňami a inými prvkami, ktoré nie sú v súlade s liturgickými predpismi. Výzdoba Baziliky minor sv. Kríža a Kostola Návštevy Panny Márie je zabezpečená. Dôrazne žiadame, aby ste upustili od akýchkoľvek zvyklostí (napr. sypanie kvetov, konfety, …) spôsobujúcich znečistenie posvätného priestoru a blízkeho okolia.
 8. Ak budúci novomanželia prosia o svätú omšu očakáva sa, že väčšia časť ich rodiny pôjde na sväté prijímanie. Ak sa slávi svätá omša a na sväté prijímanie ide iba zopár prítomných je to naozaj smutná vizitka praktizovania viery v danej rodine. Ak novomanželia teda očakávajú, že mnohí na sväté prijímanie z rodiny nepôjdu, nech radšej požiadajú o sobášny obrad. Ale aj v takomto prípade sa prítomným dáva možnosť ísť na sväté prijímanie. 

Plagat_-2024-scaled.jpg

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Panna Mária - Matka modlitby

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Najsvätejšej Trojice (26.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Najsvätejšiu Trojicu je to nad úryvkom Mt 28,16-20. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188