Sviatosť krstu

Termíny vysluhovania sviatosti krstu v roku 2024
7.1.2024 počas sv. omše o 10:00 hod.28.1.2024 mimo sv. omše o 11:00 hod.
4.2.2024 počas sv. omše o 10:00 hod.18.2.2024 mimo sv. omše o 11:00 hod.
10.3.2024 mimo sv. omše o 11:00 hod.7.4.2024 počas sv. omše o 10:00 hod.
28.4.2024 mimo sv. omše o 11:00 hod.5.5.2024 počas sv. omše o 10:00 hod.
26.5.2024 mimo sv. omše o 11:00 hod.2.6.2024 počas sv. omše o 10:00 hod.
16.6.2024 mimo sv. omše o 11:00 hod.30.6.2024 mimo sv. omše o 11:00 hod.
14.7.2024 počas sv. omše o 10:00 hod.28.7.2024 mimo sv. omše o 11:00 hod.
11.8.2024 počas sv. omše o 10:00 hod.25.8.2024 mimo sv. omše o 11:00 hod.
1.9.2024 počas sv. omše o 10:00 hod.15.9.2024 mimo sv. omše o 11:00 hod.
29.9.2024 počas sv. omše o 10:00 hod.13.10.2024 počas sv. omše o 10:00 hod.
27.10.2024 mimo sv. omše o 11:00 hod.10.11.2024 počas sv. omše o 10:00 hod.
24.11.2024 mimo sv. omše o 11:00 hod.1.12.2024 mimo sv. omše o 11:00 hod.
8.12.2024 počas sv. omše o 10:00 hod.15.12.2024 mimo sv. omše o 11:00 hod.
29.12.2024 počas sv. omše o 10:00 hod. 

Informácie pre rodičov a krstných rodičov:

 1. O udelenie sviatosti krstu musia požiadať vždy iba rodičia dieťaťa (aspoň jeden z nich) osobne na farskom úrade!!!
 2. K zápisu na krst sa vyžaduje od rodičov dieťaťa rodný list dieťaťa a ak niet žiadnej kánonickej prekážky, aby žili vo sviatostnom manželskom zväzku.
 3. Dieťaťu má byť daný krstný rodič, a to buď iba jeden krstný otec alebo iba jedna krstná matka, alebo jeden krstný otec a jedna krstná matka.
 4. Podľa Kódexu kánonického práva krstný rodič musí spĺňať nasledujúce podmienky:
  1. aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia;
  2. aby dovŕšil šestnásty rok života;
  3. aby bol katolík, ktorý už prijal sviatosť birmovania a najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať (nesmie byť rozvedený; nesmie žiť vo voľnom zväzku ako druh a družka; ak žije v manželstve, tak musí žiť vo sviatostnom manželstve …);
  4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom;
  5. aby nebol otcom alebo matkou krstenca;
  6. pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, sa má prijať jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu. (porov. CIC kán. 874)
 5. Predkrstná príprava je povinná pre rodičov dieťaťa a krstných rodičov a koná sa vždy v sobotu pred krstom o 8:00 hod. na farskom úrade.
 6. Ku sviatosti zmierenia – svätej spovedi – nech rodičia i krstní rodičia pristúpia v týždni pred krstom.
 7. Krstná slávnosť sa koná v termínoch a časoch uvedených vyššie, pričom farský úrad si vyhradzuje právo na zmenu času vysluhovania sviatosti krstu.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Modlitba je povinnosť alebo nevyhnutnosť?

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z 11. nedele v Cezročnom období (16.6.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz je to nad úryvkom Mk 4,26-34. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188