Služba v kancelárii

Deň Služba v kancelárii
Pondelok
7:30 - 9:30
15:00 - 17:00
Utorok
7:30 - 9:30
---
Streda
7:30 - 9:30
15:00 - 17:00
Štvrtok
7:30 - 9:30
---
Piatok
---
15:00 - 16:00

POHREB a ZAOPATROVANIE CHORÝCH (sviatosť pomazania chorých) je možné nahlásiť na farskom úrade aj mimo stránkových hodín alebo na telefónnych číslach 052/452 22 20 a 0903 012 489.

V čase vysluhovania sviatosti zmierenia v prvopiatkovom týždni, kňazských rekolekcií, v dňoch cirkevných prikázaných sviatkov, štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja služba vo farskej kancelárií nie je.