Rodáci

Kňazi v pastorácii:

Dr.h.c. Ing. Mgr. Marián Kuffa

Narodil sa: 24. 12. 1959.
Miesto narodenia: Kežmarok.
Vysvätený: 18. 06. 1994.
Pôsobiská:
1994 – kaplán vo Vrbove – Žakovciach.
1994 – kaplán Žakovce.
1995 – správca farnosti Žakovce.
1997 – excurendo Abrahámovce (do 1998). Dr.h.c. – TU v Trnave.
aktuálne – farský administrátor Žakovce.

prof. ThDr. Peter Olekšák, PhD.

Narodil sa: 12. 05. 1969.
Miesto narodenia: Kežmarok.
Vysvätený: 17. 06. 1995.
Pôsobiská:
1995 – kaplán v Ružomberku.
1996 – redaktor v rádiu Lumen.
1997 – dosiahol licenciát z teológie KUL v Lubline.
1998 – správca farnosti Švošov., zároveň duchovný správca a odborný asistent PF v Ružomberku.
2001 – ThDr. Z pastorálnej teológie – KUL v Lubline.
2001-2007 – prodekan pre vzdelávanie a rozvoj Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.
2008-2014 – prorektor pre vedu a rozvoj, prvý prorektor Katolíckej univerzity v Ružomberku.
2015 – farár Hniezdne.

PaedDr. Marcel Heldák

Narodil sa: 30. 04. 1969.
Miesto narodenia: Kežmarok
Vysvätený: 17. 06. 1995.
Pôsobiská:
1995 – kaplán v Spišskej Novej Vsi.
1996 – správca farnosti v Hnilci.
1998 – správca farnosti Kňažia.
2003 – dosiahol titul PaedDr. na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku.
2005 – správca farnosti Jánovce.
2016 – farár Rakúsy.

Mgr. Vladimír Klein

Narodil sa: 06. 07. 1973.
Miesto narodenia: Poprad – Spišská Sobota.
V ďalších rokoch žil v Malom Slavkove.
Vysvätený: 19. 07. 1997.
Pôsobiská:
1997 – kaplán v Starej Ľubovni.
1998 – správca farnosti Tvarožná.
1998 – ZVS.
1999 – správca farnosti Zuberec.
2001 – TF – TU Trnava, ukončené dvojročné doplňujúce štúdium v odbore pastorácia mládeže.
2008 – farár Novoť.
2012 – farár Bušovce.

Mgr. Igor Dlugosch

Narodil sa: 10. 11. 1972.
Miesto narodenia: Kežmarok.
Vysvätený: 20. 06. 1998 v Spišskej Kapitule.
Pôsobiská:
1998 – kaplán v Ružomberku.
2001 – kaplán v Spišskej Kapitule.
2002 – správca farnosti Podolínec (Lomnička).
2002 – notár Cirkevného súdu Spišského biskupstva.
2004 – správca farnosti Komjatná.
2012 – farár Matiašovce.
2016 – Cirkevný súd Spišská Kapitula.
2018 – farár Holumnica.

Mgr. Matúš Perignáth

Narodil sa: 13. 11. 1976 v Kežmarku.
V ďalších rokoch žil v Malom Slavkove.
Vysvätený: 15. 06. 2002.
Pôsobiská:
2002 – kaplán Nižná.
2004 – kaplán Kluknava.
2007 – správca farnosti Rudňany.
2019 – farár Ždiar.

Mgr. Ing. Matúš Oravec

Vysvätený: 16. 06. 2012.
Pôsobiská:
2012 – kaplán Ludrová.
2016 – kaplán Tvrdošín.
2019 – správca farnosti Podbiel.

Mgr. Lukáš Fejerčák

Vysvätený: 15. 06. 2013.
Pôsobiská:
2013 – kaplán Ružomberok.
2016 – kaplán Nižná.
2018 – výpomocný duchovný v Kežmarku, štúdiá v Ríme.

Mgr. Ing. František Perignát

Žil v Malom Slávkove.
Vysvätený: 18. 06. 2016.
Pôsobiská:
2016 – kaplán Ludrová.
2020 – kaplán Tvrdošín.

 

Rehoľníci:

Ing. Mgr. Ján Majerčák, SJ

Narodil sa: 20. 7. 1943.
7. 1967 – ukončil VŠ ekonomickú v Bratislave a získal titul Ing.
1967 – 1974 – pôsobil ako stredoškolský profesor.
1974 – 1978 – pracoval ako výskumný pracovník vo Výskumnou ústave.
1978 – 1983 – metodik informačných sústav v STV.
Od 1983 na invalidnom dôchodku kvôli následkom mozgovej obrny z detstva.
1986 – 1990 – bol organistom u pátra Porubčana.
2. 7. 1990 – noviciát Spoločnosti Ježišovej v Trnave.
Vysvätený: 29. 6. 1996.
15. 8. 2003 zložil večné sľuby.
Pôsobiská:
1996 – 1997 – prefekt noviciátu v Trnave.
1997 – 2008 – provinčný ekonóm rehole v Bratislave.
Od 13. 5. 2008 exercitátor v Exercičnom dome pod Kalváriou v Prešove.

Mgr. Peter Slobodník, CSsR

Narodil sa: 13. 08. 1971.
Miesto narodenia: Kežmarok.
Dátum vysviacky: 20.06.1998.
Pôsobiská:
1990 – 1991 noviciát Lubaszowa (Poľsko).
1991 – 1993 štúdium Krakow (Poľsko).
1993 – 1999 štúdium Innsbruck (Rakúsko).
1999 – 2008 kláštor Bratislava – výpomoc na ľudových misiách, vydavateľstvo Slovo medzi nami.
2005-2008 viceprovinciálny vikár.
od 2005 – rektor kláštora.

Mgr. Rastislav Dluhý, CSsR

Narodil sa: 21. 1. 1974.
Miesto narodenia: Kežmarok.
Dátum vysviacky: 18.6.2000
Pôsobiská:
prefekt študentov 2000-2008.

Mgr. Patrik Grotkovský, CSsR

Narodil sa: 9. 10. 1973.
Miesto narodenia: Kežmarok.
Dátum vysviacky: 20. 6. 1999.
Pôsobiská: kláštor v Podolínci, okrem iného pracuje aj ako ekonóm.

 

V našich modlitbách ostáva:

Ing. Mgr. Eduard Šoltés – brat Eliáš, OFM

Narodil sa: 10. 8. 1963.
Miesto narodenia: Kežmarok
1986 – ukončil štúdium na VŠ dopravnej v Žiline. Po ZVS 5 rokov pracoval v poľnohospodárskom družstve v Kežmarku.
1992 – vstúpil do noviciátu Menších bratov a prijal meno Eliáš,
1993 – nastúpil na Teologickú fakultu Trnavskej univerzity.
1996 – 1999 – študoval a štúdium ukončil na medzinárodnom františkánskom teologickom inštitúte v Jeruzaleme, slávnostné sľuby zložil 27. 9. 1997 v Bratislave. Po návrate zo Svätej zeme pôsobil v Nových Zámkoch, tam 4. 3. 2000 prijal diakonské svätenie. Ako diakon pôsobil v Hlohovci.
Dátum vysviacky: 9. 6. 2001 – bol v Bazilike sv. Kríža v Kežmarku vysvätený za kňaza.
Pôsobiská: pôsobil ako magister – vychovávateľ v Bratislave.
Po ťažkej chorobe odovzdal dušu Pánovi 19. 1. 2005.

Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti!

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Modlitba je povinnosť alebo nevyhnutnosť?

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z 11. nedele v Cezročnom období (16.6.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz je to nad úryvkom Mk 4,26-34. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188