Rehoľné spoločenstvá

Sestry redemptoristky

Apoštolát modlitby: Sestry túžia, aby ľudia modliaci sa s nimi okúsili silu a chuť modlitby: aby  prežili Ježišovu láskyplnú prítomnosť medzi nimi a sami sa do nej ponorili.
Apoštolát vyžarovania: Sestry túžia o Bohu nielen hovoriť, ale predovšetkým ním vyžarovať.
Apoštolát pohostinnosti: Sestry túžia, aby sa ich kláštor stal domom modlitby a pokoja.

Viac informácií na: www.redemptoristky.sk

Sestry Satmárky

Sestry satmárky

Ich apoštolát spočíva v prvom rade v svedectve ich zasväteného života, ktorý ich robí živým znakom skutočnosti Božieho kráľovstva.
Dve sestry pracujú na štátnych školách a dve sestry na ZŠ s MŠ sv. Kríža v Kežmarku, kde sa venujú vyučovaniu a výchove detí a mládeže. Sestry sa aktívne podieľajú aj na pastoračnej činnosti vo farnosti prípravou detí na 1. sv. prijímanie a sviatosť birmovania, modlitbou vešpier do rádia Lumen, prípravou a koledovaním Dobrej noviny.

Viac informácií na: www.satmarky.sk

Sestry tešiteľky

Ako vyplýva z názvu, cieľom kongregácie je tešiť trpiaceho Spasiteľa v jeho smrteľnej úzkosti na Olivovej hore, na kríži a v jeho opustenosti vo svätostánku. Sestry sa snažia svojou modlitbou, trpezlivo znášaným utrpením a obetami spájanými s Ježišovou obetou podávať Bohu vynáhradu za ľahostajnosť a nevďačnosť ľudí, konať pokánie za svoje hriechy i hriechy iných. Hlavným prostriedkom k dosiahnutiu cieľa je život modlitby.

Viac informácií na: www.tesitelky.eu