Rehoľné spoločenstvá

IMG_2580-001-2-scaled.jpg

Sestry Redemptoristky

Apoštolát modlitby: Sestry túžia, aby ľudia modliaci sa s nimi okúsili silu a chuť modlitby: aby  prežili Ježišovu láskyplnú prítomnosť medzi nimi a sami sa do nej ponorili.
Apoštolát vyžarovania: Sestry túžia o Bohu nielen hovoriť, ale predovšetkým ním vyžarovať.
Apoštolát pohostinnosti: Sestry túžia, aby sa ich kláštor stal domom modlitby a pokoja.

Viac informácií na: www.redemptoristky.sk

201500_big.jpg

Sestry Satmárky

Ich apoštolát spočíva v prvom rade v svedectve ich zasväteného života, ktorý ich robí živým znakom skutočnosti Božieho kráľovstva.
Dve sestry pracujú na štátnych školách a dve sestry na ZŠ s MŠ sv. Kríža v Kežmarku, kde sa venujú vyučovaniu a výchove detí a mládeže. Sestry sa aktívne podieľajú aj na pastoračnej činnosti vo farnosti prípravou detí na 1. sv. prijímanie a sviatosť birmovania, modlitbou vešpier do rádia Lumen, prípravou a koledovaním Dobrej noviny.

Viac informácií na: www.satmarky.sk

ktosme.jpg

Sestry Tešiteľky

Ako vyplýva z názvu, cieľom kongregácie je tešiť trpiaceho Spasiteľa v jeho smrteľnej úzkosti na Olivovej hore, na kríži a v jeho opustenosti vo svätostánku. Sestry sa snažia svojou modlitbou, trpezlivo znášaným utrpením a obetami spájanými s Ježišovou obetou podávať Bohu vynáhradu za ľahostajnosť a nevďačnosť ľudí, konať pokánie za svoje hriechy i hriechy iných. Hlavným prostriedkom k dosiahnutiu cieľa je život modlitby.

Viac informácií na: www.tesitelky.eu

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Panna Mária - Matka modlitby

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Najsvätejšej Trojice (26.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Najsvätejšiu Trojicu je to nad úryvkom Mt 28,16-20. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188