Projektová dokumentácia bola vypracovaná aj s podporou Prešovského samosprávneho kraja

Snimka-obrazovky-2021-07-27-o-10.54.36-1536x1005 (1).png

Budova bývalej materskej školy v našej filiálke Stráne pod Tatrami má nevyhovujúce podmienky. Postupnými krokmi chceme pristúpiť k rekonštrukcii objektu, aby naďalej slúžil ako pastoračné, kultúrno-spoločenské centrum. Uplynulé mesiace bola vypracovaná projektová dokumentácia, ktorá umožní v budúcich rokoch pristúpiť k realizácii stavebných úprav a prestavby objektu. Na túto dokumentáciu poskytol dotáciu Prešovský samosprávny kraj vo výške 1300,- EUR.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Panna Mária - Matka modlitby

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Najsvätejšej Trojice (26.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Najsvätejšiu Trojicu je to nad úryvkom Mt 28,16-20. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188