Prešovský samosprávny kraj podporil vypracovanie projektovej dokumentácie

IMG_9987-372x471 (1).jpg

Prešovský samosprávny kraj (PSK) podporil náš projekt, ktorým je vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy v areáli Baziliky sv. Kríža – objekt pri zvonici – vo výške 9000,- EUR (žiadali sme 10 000,- EUR). Vďaka dotácii PSK túto projektovú dokumentáciu pripravíme v jednotlivých etapách podľa finačných možností. Táto budova je vo veľmi zlom, až v kritickom technickom stave. Podľa finančných možnosti v budúcnosti budeme postupne na etapy rekonštruovať.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188