Prebieha rekonštrukcia kaplnky, ktorú podporil Prešovský samosprávny kraj

IMG_9968-360x471 (1).jpg

Prešovský samosprávny kraj (PSK) podporil našu žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu prícestnej kaplnky sv. Jána Nepomuckého, ktorá leží na križovatke ulíc „Tehelňa“ a „Michalská“ v Kežmarku. Projekt rieši sanáciu, odvlhčenie a stavebnú obnovu tejto barokovej stavby, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. PSK podporil realizáciu obnovy dotáciou vo výške 61 200,- EUR. Celkový rozpočet je 87 537,04,- EUR. Zvyšnú sumu uhradí Rímskokatolícka cirkev – farnosť Kežmarok. Ponúkame Vám niektoré fotky z realizácie prestavby.

Ponúkame Vám niektoré fotky z realizácie prestavby.

Galéria

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188