Naša farnosť podala viaceré projekty na obnovu budov a kultúrnych pamiatok

IMG_8616-343x471 (1).jpg

Ministerstvo kultúry SR zverejnilo ešte v decembri 2021 výzvu “Obnovme si svoj dom” na podávanie projektov  na obnovu národných kultúrnych pamiatok.  Naša farnosť Kežmarok podala projekt na financovanie obnovy bočného oltára apoštolov, ktorý sa zložil z baziliky a už viac ako 2 roky čakal kvôli nedostatku financií na reštaurovanie. Naším zámerom je, aby oltár bol obnovený a inštalovaný na pôvodné miesto v bazilike do januára 2023. Čakáme na zverejnenie výsledkov ministerstva. 

Prešovský samosprávny kraj (PSK) zverejnil začiatkom roka 2022 výzvy na predkladanie projektov, ktoré finančne podporí úspešným kandidátom. Chceme Vás informovať, že naša farnosť Kežmarok sa zapojila do všetkých výziev a predložila tri projekty.

1. Rekonštrukcia Kaplnky Jána Nepomuckého pri križovatke Nižná brána – Tehelňa (budú rozhodovať poslanci PSK).  

2. Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy v areáli Baziliky sv. Kríža – objekt pri zvonici (bude rozhodovať predseda PSK)

3. Rekonštrukcia pastoračno-kultúrneho centra v Stráňach pod Tatrami (hlasuje sa zaslaním SMS). 

O výsledkoch Vás budeme vždy priebežne informovať. Vopred ďakujeme za Vašu podporu.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188