Kontrolný deň v reštaurátorskej dielni

IMG_9426-1-640x471 (1).jpg

Už viac ako dva roky je zložený bočný oltár apoštolov z našej Baziliky povýšenia sv. Kríža. V januári 2022 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok, podpísala zmluvu o diela s reštaurátorskou dielňou Veroniky Daneček Šmigrovskej v Seredi s termínom dokončenia a inštalácie oltára v januári 2023. Zároveň farnosť Kežmarok úspešne podala žiadosť na Ministerstvo kultúry SR v rámci projektu „Obnovme si svoj dom“ na financovanie dokončenia obnovy bočného oltára apoštolov. Ministerstvo kultúry SR schválilo dotáciu na reštaurovanie tohto oltára vo výške 10 000,- EUR. Reštaurátorské práce, ktoré už prebiehajú, budú stáť 39 000,- EUR. Zvyšok bude musieť financovať farnosť z vlastných zdrojov. V týchto dňoch sa uskutočnil kontrolný deň priamo v reštaurátorskej dielni v Seredi. S potešením konštatujeme, že práce pokračujú podľa stanoveného harmonogramu. Tešíme sa, až tento vzácny klenot sa znova zaskveje na svojom mieste priamo v bazilike.

Galéria

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Ježiš - vzor a učiteľ modlitby

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z 15. nedele v Cezročnom období (14.7.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz je to nad úryvkom Mk 6,7-13. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188