Dokončili sme obnovu farského dvora

IMG_7065-1-720x471 (1).jpg

Podarilo sa nám obnoviť farský dvor, ako sa môžete presvedčiť v obrazovej galérii. V budúcnosti ho chceme využívať aj pri rôznych farských stretnutiach. Všetkým veriacim ďakujeme za finančnú podporu a milodary. V tejto 2. etape objednané práce vykonali Technické služby, s.r.o. Kežmarok, registrovaný sociálny podnik a Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok. Bola položená dlažba v ďalšej časti dvora. Ďalej bol vyspádovaný terén kvôli odvádzaniu dažďovej vody. Pripravil sa aj pekný kvetinový záhon pri múre.

V obrazovej galérii si môžete pozrieť priebeh prác ako aj terajšiu podobu farského dvora …

Galéria

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188