Pohreb

Kódex cirkevného práva:

Kán. 1176 – § 1. Zomrelým veriacim treba podľa normy práva poskytnúť cirkevné pohrebné obrady.
§ 2. Cirkevné pohrebné obrady, ktorými Cirkev vyprosuje zomrelým duchovnú pomoc a vzdáva úctu ich telám a súčasne živým prináša útechu nádeje, treba sláviť podľa normy liturgických zákonov.

Kán. 1184 – § 1. Ak pred smrťou neprejavili nijaké znaky pokánia, cirkevné pohrebné obrady treba odoprieť:
1. všeobecne známym apostatom, heretikom a schizmatikom;
3. iným zjavným hriešnikom, ktorým nemožno priznať cirkevné pohrebné obrady bez verejného pohoršenia veriacich.

Poznámky k pohrebu/pohrebnej sv. omši vo farnosti Kežmarok

V prípade, že zosnulý sa pochováva do zeme na novom cintoríne, ale aj ak ide telo na kremáciu - tak priamo tam v Dome smútku sa môže odslúžiť aj sv. omša, alebo pohrebné obrady za zosnulého. Svätú omšu je potrebné dohodnúť s farským úradom. Očakáva sa, že ak pozostalí žiadajú sv. omšu, tak potom počas sv. omše pôjdu aj na sv. prijímanie. Ak predpokladajú, že mnohí na sv. prijímanie z rodiny nepôjdu, odporúča sa im, aby dohodli len pohrebný obrad a inokedy dohodli na farskom úrade odslúženie sv. omše za zosnulého.

Na starom cintoríne v Dome smútku je možný len pohrebný obrad. Ak si však rodina želá aj sv. omšu v Bazilike, je potrebné to dohodnúť s farským úradom. V prípade, že telo zosnulého ide do zeme na starom cintoríne, tak sa rakva nepreváža do Baziliky na sv. omšu, ale po skončení sv. omše sa smútočný sprievod presunie na starý cintorín. Aj tu je potrebné opätovne pozostalým pripomenúť, že ak prosia o sv. omšu – znova sa očakáva, že rodina pôjde na sv. prijímanie.

Avšak v prípade, že telo zosnulého ide na kremáciu a rodina si želá sv. omšu v Bazilike spolu s rakvou zosnulého, je potrebné to dohodnúť s farským úradom. Spravidla sa usilujeme vyjsť v ústrety tejto požiadavke za splnenia týchto podmienok. Rodina očakáva väčšiu účasť pozostalých na sv. omši a taktiež rodina praktizuje svoju vieru. To znamená, že väčšina sa bude snažiť ísť počas sv. omše v Bazilike i na sv. prijímanie.

Tiež treba pamätať prosíme i na tieto skutočnosti, že v Bazilike môže byť rakva už len uzatvorená. Priviesť ju môžu asi hodinu pred sv. omšou. Svetské piesne na želanie sa v Bazilike nepúšťajú. Môže tam byť len sakrálna hudba. Príhovory môžu byť tieto: pred samotnou sv. omšou sa môže prečítať životopis zosnulého, ale nie z ambóny (miesta, kde sa ohlasuje Božie Slovo) a potom vonku pred Bazilikou, skôr ako udelí kňaz požehnanie, môže sa povedať rozlúčkový príhovor. Ak zosnulý zomrel na nákazlivú infekčnú, alebo vírusovú chorobu nemôže byť rakva v Bazilike.

Ďakujeme za pochopenie. Ak by niektoré požiadavky, či okolnosti vyžadovali špeciálny postup, prosíme len aby ste nás kontaktovali a pokúsime sa spoločne dohodnúť.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Panna Mária - Matka modlitby

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Najsvätejšej Trojice (26.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Najsvätejšiu Trojicu je to nad úryvkom Mt 28,16-20. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188