Pastoračné aktivity

SV. OMŠE ZA ÚČASTI DETÍ: S výnimkou letných mesiacov (júl-august) každý piatok večer o 16:30 hod. je sv. omša v bazilike s príhovorom určeným pre deti najmä 1. stupňa ZŠ. Srdečne sú pozvaní aj ich rodičia a starí rodičia.

SV. OMŠE PRE MLÁDEŽ: S výnimkou letných mesiacov (júl-august) každú stredu večer o 18:00 hod. býva tzv. mládežnícka sv. omša v bazilike s príhovorom určeným pre žiakov 2. stupňa ZŠ, stredoškolákov a tých, čo sa pripravujú na prijatie sviatosti birmovania.

ADORÁCIE: Každý pondelok po večernej sv. omši a každý štvrtok od 17:00 hod. je v bazilike adorácia zakončená požehnaním so Sviatosťou oltárnou. Príďte sa klaňať, prosiť, odprosovať a ďakovať živému Ježišovi prítomnému v Sviatosti oltárnej, ako aj odprosovať jeho Božské Srdce za svoje hriechy i za hriechy našich bratov a sestier, ktorí ešte pokánie nekonajú.

RUŽENCOVÉ BRATSTVO: Posvätný ruženec sa modlievame zvyčajne pol hodinu pred večernou sv. omšou. Bratstvo živého ruženca má vo farnosti Kežmarok dlhú históriu. Bolo založené v roku 1941, číslo ruže 602 019. V súčasnosti jestvuje 8 aktívnych ružencových bratstiev, ktoré sa okrem iného zapájajú v mesiaci október do ružencových pobožností pred sv. omšou v bazilike. Podieľajú sa aj na upratovaní baziliky. Vrelo pozývame ďalších, aby sa pridali k pravidelnej modlitbe posvätného ruženca.

NÁVŠTEVA CHORÝCH: Každú sobotu dopoludnia kňazi navštívia Nemocnicu Dr. Vojtecha Alexandra a Oddelenie dlhodobo chorých v Kežmarku, aby ponúkli sv. spoveď, sv. prijímanie a pomazanie chorých. Každú nedeľu o 10:15 hod. je sv. omša v Zariadení pre seniorov (ul. Vyšný Mlyn). Každý prvý piatok v mesiaci navštevujeme chorých v ich príbytkoch, aby sme im vyslúžili sv. spoveď a priniesli Eucharistiu. Na požiadanie prinášajú mimoriadni rozdávatelia sv. prijímania Eucharistiu chorým do ich príbytkov.

POBOŽNOSTI: Každú nedeľu popoludní o 15:00 hod. je v bazilike pobožnosť. Zvyčajne začína Korunkou k Božiemu milosrdenstvu. Príďte prosiť o Božie milosrdenstvo pre seba a svojich blížnych. V pôstnom období sa koná pobožnosť krížovej cesty. Pred večernou sv. omšou sa v bazilike modlievajú v mesiaci máj Loretánske litánie, v júni Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu a v októbri modlitbu posvätného ruženca. Počas novembrovej oktávy v dňoch 1. až 8. novembra sa po skončení večernej sv. omše koná za našich zosnulých krátka pobožnosť na Starom cintoríne v Kežmarku, ktorú vedie kňaz.

PÔSTNE KÁZNE: V čase 40 dňového pôstneho obdobia sa počas prvých piatich pôstnych nedelí konajú popoludní v bazilike pôstne kázne. Vedie ich pozvaný kňaz – kazateľ na vybrané témy duchovného života. Téma je vždy dopredu zverejnená.

MODLITBY ZA MESTO: Raz do týždňa sa konajú spoločné modlitby kresťanov v našom meste. Tieto stretnutia sa striedavo konajú v prostredí rímskokatolíckej, gréckokatolíckej a evanjelickej cirkvi. Modlíme sa za zmierenie a odpustenie medzi jednotlivými cirkvami v Kežmarku. Modlíme sa i za požehnanie a pokoj pre mesto Kežmarok a pre všetkých, ktorí v ňom žijú. Modlíme sa, aby Božia milosť zasiahla všetky oblasti mesta, duchovné aj svetské.

ZDRUŽENIE ZÁZRAČNEJ MEDAILY: Vo farnosti Kežmarok toto združenie bolo založené v roku 2010 a vo filiálke Malý Slavkov v roku 2014. V súčasnosti je v Kežmarku aktívnych 9 kaplniek a v Malom Slavkove 1. Keď rodina prijíma kaplnku so sochou Panny Márie, modlí sa pozdravnú modlitbu k Panne Márii. Potom nasleduje krátke slávenie: bohoslužba Slova alebo sa spoločne pomodlia ruženec, alebo niečo podobné. Kaplnka zostáva v domácnosti až do nasledujúceho týždňa, keď je prenesená do ďalšej vopred určenej rodiny. Ak by ste mali túžbu patriť do združenia – nosiť s dôverou Zázračnú medailu a prijímať kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily do svojej domácnosti, kontaktujte nás.

PRÍPRAVA NA 1. SV. PRIJÍMANIE: Pre prvoprijímajúce deti sú určené sv. omše v piatok o 16:30 hod. v bazilike. Samozrejmosťou je ich účasť na nedeľných sv. omšiach. Ich príprava prebieha i v škole na hodinách náboženstva. V priebehu roka sa konajú aj stretnutia kňazov s rodičmi prvoprijímajúcich detí.

PRÍPRAVA NA SVIATOSŤ BIRMOVANIA: Pre birmovancov sú určené mládežnícke sv. omše v stredu o 18:00 hod. v bazilike. Počas prípravy sa stretávajú na katechézach v skupinkách so svojimi animátormi. Postupuje sa podľa programu “VYVOLENÍ”, ktorý schválila Konferencia biskupov Slovenska. Samozrejmosťou je účasť birmovancov na nedeľných sv. omšiach. V priebehu roka sa konajú aj stretnutia kňazov s rodičmi birmovancov. Podmienky prípravy na prijatie sviatosti birmovania sú uvedené v samostatnej podstránke.

DEŇ MATIEK, OTCOV, SENIOROV: Každú druhú májovú nedeľu sa slávi Deň matiek. Tretia nedeľa v mesiaci jún sa slávi ako Deň otcov. A štvrtá nedeľa v mesiaci júl sa slávi ako Deň seniorov a starých rodičov. V našej farnosti začína pripomenutie týchto dní pobožnosťou o 15:00 hod. v bazilike a po jej skončení pokračuje ďalším duchovným a spoločenským programom.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Panna Mária - Matka modlitby

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Najsvätejšej Trojice (26.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Najsvätejšiu Trojicu je to nad úryvkom Mt 28,16-20. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188