O farnosti

Farnosť Kežmarok patrí do Spišskej diecézy a kežmarského dekanátu. Súčasťou sú filiálky Malý Slavkov a Stráne pod Tatrami.

Podľa sčítania obyvateľstva v roku 2011 má mesto Kežmarok 16 832 obyvateľov. K rímskokatolíckemu vierovyznaniu sa hlási 11 202 obyvateľov, čo je 66, 55%. Niektoré ďalšie vierovyznania: Evanjelická cirkev augsburského vyznania 674 (4%); Gréckokatolícka cirkev 442 (2,63%); Pravoslávna cirkev 46 (0, 27%); Cirkev adventistov siedmeho dňa 29 (0,17%); bez vyznania 1715 (10,19%); nezistené 2544 (15,11%).

Obec Malý Slavkov má 949 obyvateľov. K rímskokatolíckemu vierovyznaniu sa hlási 884 obyvateľov, čo je 93,15%. Niektoré ďalšie vierovyznania: Gréckokatolícka cirkev 7 (0,74%); Evanjelická cirkev augsburského vyznania 6 (0,63%); bez vyznania 22 (2,32%); nezistené 28 (2,95%).

Obec Stráne pod Tatrami má 2083 obyvateľov. K rímskokatolíckemu vierovyznaniu sa hlási 1553 obyvateľov, čo je 73,45%. Niektoré ďalšie vierovyznania: Gréckokatolícka cirkev 8 (0,38%); Pravoslávna cirkev 3 (0, 14%); bez vyznania 24 (1,15%); nezistené 507 (24,34%).

Prečítajte si niečo z dejín farnosti Kežmarok.

1900 – 1908 František Laufik, dekan – farár

Kapláni: Martin Dolyák, Jakub Láng, Jakub Láng, Jozef Kozsár, Jozef Kozsár, Andrej Háber, Ján Janecskó, Ján Janecskó, Ján Kukura, Ján Ruszinyák, Jozef Hohol.

1909 – 1950 Ján Janecskó, správca

Kapláni: Jozef Novotný (1909), Ján Kukura (1909 – 1911), František Fehérpataky (1910), Michal Sztankó (1911 – 1915), Eugen Puhalla (1914), Vilhelm Vilcsinszky (1915), Aladár Ruzsbasán (1916 – 1919), Vilhelm Vilcsinszky, Vojtech Kovács (1918 – 1919), Rudolf Schonwiesner (1919), Jozef Spirkó (1920 – 1926), … Cehula (1922), Štefan Putanko (1926 – 1927), Július Šuňavec (1927 – 1929), Štefan Putanko (1927), Dr. Ján Čarnogurský (1929 – 1934), Július Hromada (1932), Pavol Scholtz (1934 – 1944), Dr. Juraj Fekete (1936), 1938 Martin Greňa (1938 – 1944), Ján Lang (1939 – 1943), Štefan Klubert (1943 – 1945), Martin Greňa (1938 – 1950), Ján Lang (1939 – 1944), Ján Jalč (1944), Bronislav Stuglík (1945 – 1951), Jozef Kertis (1946), Jozef Debnár (1946 – 1947).

1951 – 1959: Šimon Záhora, správca

Kaplánii: Bronislav Stuglík, Ján Slávik (1951 – 1952), Jozef Vrbovský (1952 – 1954), Jozef Likavčan (1957) , Jozef Kožár (1957 – 1958), Ľudovít Piovarčí (1959 – 1961).

1961 – 1967: Andrej Novotný, dekan – správca

Kapláni: Ľudovít Piovarčí, Vladimír Olos (1962), Pavol Majzel (1963), Štefan Živčák (1966), František Blažek (1966- 1967).

1968  1973: Ján Lang, správca

Kapláni:  Ferdinand Marton (1968 – 1969), Jozef Pataky (1969 – 1972), Štefan Mordel (1972 – 1973)

1973 – 1989 Mons. Michal Marek, správca

Kapláni: Peter Nebus (1973 – 1976), Mikuláš Kráľ (1974), Stanislav Kaník (1980), Ladislav Drengubiak (1984).

1989 – 1991 Mons. Ján Maga, farár

Kapláni: Jozef Dzurek (1989), Juraj Dubec, CSsR (1990), Marián Kačír (1990 – 1991).

1991 – 2017 ICLic. Jakub Grich, OPraem., dekan – farár

Kapláni: Marián Kačír (1990 – 1992), Gregor Rydzewski, SAC (1992), Peter Jurčík (1993), Peter Pitoniak (1993 – 1994), Matej Radúch (1994 – 1995), Jozef Hagovský (1995), Pavol Lacko (1995 – 1996), Jozef Vaľko (1996), Vladimír Dzurenda (1997 – 1998), František Dudiak (1997 – 1999), Rudolf Schuster (1998), Jaroslav Barta (1999 – 2002), Jaroslav Chovanec (1999), Peter Bolibruch (2000- 2004), Anton Ziolkovský (2002-2004), František Plučinský (2003 – 2005), Ján Jurík (2004 – 2007), Patrik Ondáš (2004 – 2005), Miroslav Hric (2004 – 2008), František Krušínsky (2005-2006), Marek Boča (2006 – 2007), Jozef Holubčík (2007-2009), Vincent Polák (2007 – 2008), Peter Dobrovič (2008-2010), Pavol Garbiar (2008-2011), Štefan Machaj (2009-2010), Milan Kačaljak (2010), Marián Vrchovský (2010 – 2012), Michal Pásztor (2011- 2015), Gustáv Botur (2011 – 2012), Ján Bystriansky (2012 – 2014), Martin Schreiner (2012 – 2017), Marek Forgáč (2014 – 2018), Marcel Tarda (od 2015), Dominik Jamrich (2015 – 2019).

2017 – 2020 Mons. ThDr. ICLic. Ján Kuboš, PhD., dekan – farár

Kapláni: Marek Forgáč (2014 – 2018), Marcel Tarda (od 2015), Dominik Jamrich (2015 – 2019), Tomáš Tomusko (2017 – 2021), Martin Kováč (od 2018), Šimon Bocko (od 2019).

od 2020 prof. ThDr. PaedDr. SSLic. František Trstenský, PhD., dekan – farár

Kapláni: Marcel Tarda (od 2015), Tomáš Tomusko (2017 – 2021), Martin Kováč (od 2018 – 2022), Šimon Bocko (od 2019), Jozef Kudlačák (od 2021), Andrej Ondrejka (od 2022).